Hungersnød i Sør-Sudan

UNICEF, Verdens Matvareprogram (WFP) og FAO har erklært hungersnød i deler av Sør-Sudan. Borgerkrig og langvarig økonomisk krise gjør at 100.000 mennesker er rammet av livstruende sult, ytterligere 5 millioner mennesker har akutt behov for ernæring. FN-organisasjonene appellerer til verden om umiddelbar økonomisk hjelp til Sør-Sudan for å hindre massiv sultedød. UNICEF er klar til å hjelpe. 

Her kan du støtte UNICEFs arbeid i Sør-Sudan

Totalt sett er 5.5 millioner mennesker – halvparten av landets befolkning – utsatt for matusikkerhet i begynnelsen av denne sesongen hvor det også normalt er dårlige avlinger. Denne sesongen varer til juli. Hungersnøden som erklæres i dag angår provinsene Unity, i provinsene Leer, Mayendit og Koch er det høy risiko for det samme. Så mange som 1 million barn er underernærte i Sør-Sudan, og av dem igjen er 250.000 alvorlig, akutt underernærte.   

Sult eller hungersnød er det høyeste nivået (5) i definisjonene av matmangel, og helt spesielle kriterier skal oppfylles for at det skal inntreffe. Sist det ble erklært hungersnød et sted i verden var i 2011, da i Somalia - nå har det altså skjedd i Sør-Sudan. Hungersnød innebærer blant annet at mennesker allerede har begynt å dø av sult.

UNICEF, FAO og WFP har i samarbeid med andre partnere jobbet hardt med å intensivere arbeidet for matsikkerhet og overlevelse helt siden konflikten brøt ut for 3 år siden. Det internasjonale samfunnet har vært advart om en mulig sultkatastrofe i lang tid, men har ikke respondert godt nok.

I sin årlige nødhjelpsappell for verdens barn, Humanitarian Action for Children, ber UNICEF om 110 millioner USD til Sudan i 2017. I 2016 ba UNICEF om 77.3 millioner USD, men fikk bare inn 47 % av appellen. I år må verden handle, og den må handle raskt.

FAO har bistått med overlevelsespakker til mer enn 2,3 millioner mennesker for å hjelpe dem med bedre mattilgang gjennom fiske og avlinger. FAO har også sørget for vaksinering av husdyr for å sikre livene til dyr som geiter og sauer i husholdningen, og i 2016 nådde FN ved WFP ut med ernæringshjelp til 4 millioner mennesker. I 2017 er behovet enda større.

WFP skalerer opp sitt arbeid i Sør-Sudan og planen er å nå ut med mat og ernæringshjelp til 4,1 millioner mennesker gjennom sultperioden i Sør-Sudan. Spesielt rettet mot mennesker på flukt og som er berørt av konflikten, men også til lokalsamfunn og mat på skolene.   

UNICEF jobber for å nå ut til og behandle 207.000 underernærte barn i 2017. UNICEF jobber med, og koordinerer, 40 partnere i tett samarbeid med WFP. UNICEF støtter 670 behandlingssteder og jobber med rask respons også til barn i områder det er vanskelig å nå frem til. Denne raske responsen gjør at flere tusen barn kan bli behandlet for alvorlig underernæring. Parallelt med ernæring jobber også UNICEF i Sør-Sudan med vaksinasjonsprogrammer, rent vann og bedre sanitære forhold - noe som også er viktig for å forebygge underernæring.  

 

mereteajs bilde

Merete er kommunikasjonsdirektør i UNICEF Norge. Hun har tidligere vært aktiv som lokalpolitiker og blant annet vært byråd for byutvikling i Oslo. Hun er utdannet journalist fra Norsk Journalisthøgskole.

More must be done

Står sammen mot sult

27 millioner sultrammede uten rent vann

Unicef