Du er her:

Unicef

I dag ble UNICEF og NOVAS bærekraftsrapport lansert. Fra venstre generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, NOVA-forsker Lars B. Kristofersen, Benjamin E. Larsen, byrådssekretær i Oslo kommune og barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

I dag lanserte UNICEF Norge og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) en ny rapport om FNs bærekraftsmål - sett fra barnas ståsted. Rapporten "SDGs in Norway - with focus on children" ble lansert på Litteraturhuset i dag, med blant andre barne- og likestillingsminister Solveig Horne til stede.

Les rapporten her.

- Bærekraftsmålene utfordrer oss alle. Selv om vi er kommet langt i Norge, må ikke det bli en hvilepute. Dette er en global dugnad, understreket barne- og likestillingsminister Solveig Horne. 

Rapporten, som NOVA har skrevet på på oppdrag fra UNICEF,  peker på hvordan vi kan sikre at bærekraftsmålene blir oppfylt for norske barn. Rapporten tar for seg eksisterende forskning på de aktuelle feltene, og ser blant annet på: Hvor mye vet vi om norske barns hverdag? Hva kan vi bli bedre på? Og hvilke utfordringer har vi i å rapportere på og oppfylle bærekraftsmålene.

- Vi savner en langsiktig plan for hvordan bærekraftsmålene skal nås her hjemme. Da trenger vi også å vise hva som er utfordringene. Med denne rapporten ønsker vi å finne ut hvor skoen trykker, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Vi har valgt åtte bærekraftsmål - i første omgang - for å få en pekepinn på arbeidet som gjøres i dag. Disse er:

  • Utrydde fattigdom (mål 1)
  • Sikre alle god helse (mål 3)
  • Sikre alle god utdanning (mål 4)
  • Sikre likestilling mellom kjønnene (mål 5)
  • Trygge anstendige arbeidsplasser - og økonomisk vekst (mål 8)
  • Skape bærekraftige byer og samfunn (mål 11)
  • Sikre ansvarlig forbruk og og produksjon (mål 12)
  • Fred og rettferdighet for alle - trygge rettsvesenet (mål 16)

UNICEF Norge peker på tre felter der det trengs en spesiell innsats:

Få ned barnefattigdommen. 90.000 barn i Norge lever i fattigdom, og dette tallet har økt hvert år sinde 2011. Det gjør det svært vanskelilg å nå bærekrafsmålet om å utrydde fattigdom. Slev en halvering ser ut til å bli vanskelig innen 2030 - om ikke noe gjøres.

Psykisk helse: Stadig flere norske barn har psykiske utfordringer - særlig jenter, og tallene øker. Samtidig har selvmordstallene balnt unge ligget på rundt samme nivå i flere år, og det finnes fortsatt for lite forskning på feltet. 

Vold og overgrep mot barn: Dette er et prioritert område i Norge, men fortsatt lever barn i Norge med seksuelle overgrep og vold uten av vi voksne klarer å gi de den beskyttelsen de har krav på. Rapporten peker på at vi har for lite forskning på dette området - og sannsynligvis store mørketall når det gjelder overgrep mot barn. Det samme gjelder barnedrap - her er rapporteringen utydelig, og flere forskere frykter store mørketall.

Så - kanskje er vi ikke best i klassen på alt. Og hva gjør vi med det? Vårt mål er at denne rapporten skal kunne åpne opp for en større diskusjon om bærekraftsmålene. Og hvordan vi best kan jobbe for barns beste. 

Flere artikler i samme kategori

Vår årlige rapport om situasjonen for verdens barn: "State of the World’s Children 2012" er lansert. I år handler rapporten om situasjonen til sårbare barn i byer. Økende urbanisering fører til flere barn i slum og fattigdom uten mulighet til å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter, og...
Hvor langt får de mest sårbare barna falle bak gjennomsnittsbarna i rike land? Dette er UNICEFs tilnærming til barnefattigdomsspørsmål i OECD-landene. Denne uka ble rapporten "Fairness for Children" lansert over hele verden. I rapporten har UNICEFs forskningsinstitutt Innocente sett på barns...
Norske barn er noen av de mest privilegerte i verden, likevel er det barn i Norge som ikke får sine rettigheter oppfylt. UNICEF Norge har funnet frem de fem verste nyhetene for barn i Norge i 2016- og de fem beste.Barnefattigdommen i Norge er økende. I dag lever over 90 000 tusen barn i...