Hvordan står det til med norske barn i dag?

Onsdag 15. februar kan du lære mer om FNs bærekraftsmål - og hvordan vi kan sikre at de blir oppfylt for norske barn. NOVA har på oppdrag fra UNICEF skrevet en rapport som vi håper vil åpne opp for en bred diskusjon: Hvordan jobber vi for å nå bærekraftsmålene? Hvor mye vet vi om norske barns hverdag? Hva kan vi bli bedre på?

Vi har valgt åtte bærekraftsmål for å få en pekepinn på arbeidet som gjøres i dag. Disse er:

  • Utrydde fattigdom (mål 1)
  • Sikre alle god helse (mål 3)
  • Sikre alle god utdanning (mål 4)
  • Sikre likestilling mellom kjønnene (mål 5)
  • Trygge anstendige arbeidsplasser - og økonomisk vekst (mål 8)
  • Skape bærekraftige byer og samfunn (mål 11)
  • Sikre ansvarlig forbruk og og produksjon (mål 12)
  • Fred og rettferdighet for alle - trygge rettsvesenet (mål 16)

 

Som et av verdens rikeste land scorer vi høyt på flere av disse faktorene. Likevel finnes det forbedringspotensiale: Barnefattigdommen i Norge øker, og mer enn 90.000 norske barn lever i fattigdom.  Stadig flere barn og unge - særlig jenter, sliter psykisk. Selvmordstallene balønt unge har ikke gått ned på flere år, og dette feltet trenger vi mer informasjon om. Rapporten konklkuderer også med at det finnes store mangler i forskningen/rapporteringen rundt vold og overgrep mot mindreårige barn. Et felt det er svært viktig å vite mer om. Det samme gjelder barnedrap - her er rapporteringen utydelig, og flere forskere frykter store mørketall.

Så - kanskje er vi ikke best i klassen på alt. Og hva gjør vi med det? Det er noe av det vi tar opp på et åpent seminar onsdag den 15. februar. 

 

 

 

 

Hvordan kan staten sikre at bærekraftsmålene blir oppfylt for barn i Norge? Hva fungerer i dag – og hva er sentrale utfordringer for det gjenstående arbeidet? UNICEF Norge har i samarbeid med NOVA sett på datagrunnlaget vi har i Norge knyttet til barns psykisk helse, vold og overgrep, barnefattigdom og kommunale tiltak. Rapporten er første ledd i UNICEF Norges arbeid for å sikre mer fokus på gjennomføring av bærekraftsmålene her hjemme. På lanseringen utfordrer vi regjeringen på veien videre.

 

Dato: 15. februar 2017
Tid: 09.00 - 10.30
Sted: Litteraturhuset (Amalie Skram) - Wergelandsveien 29, Oslo
Dørene åpner kl. 08.30
The seminar will be in Norwegian

PROGRAM


Velkommen
 

Introduksjon – hvordan jobber regjeringen?
Solveig Horne, Barne- og likestillingsminister


Presentasjon av rapportfunnene
Lars Bjarne Kristofersen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Kommentarer til rapportfunnene
Benjamin Endre Larsen, byrådssekretær i Oslo kommune
Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge
 

Spørsmål og diskusjon

Avslutning
Tonje Gundersen, forskningsleder ved NOVA

Møteleder:
Tonje Gundersen, forskningsleder Barndom, familie og barnevernsforskning ved NOVA
UNICEF Norway’s research report will be available in English

Les mer om FNs bærekraftsmål her.

PÅMELDING (ekstern link)

The event will be in Norwegian.

 

Vel møtt!

Gro har vært kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge siden mars 2016. Før det har hun vært både kultur- og nyhets-journalist i Dagbladet i mange år, og har jobbet i Nordlands Framtid i Bodø og Nordlys i Tromsø. Gro er utdannet journalist fra Darlington i England og Norsk Journalisthøgskole, og har også studert engelsk og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

Mål om rent drikkevann er nådd

Sahel: Kolerautbrudd

På flukt med hæren i hælene

Unicef