TV-Aksjon 2017

  • dsc03823.jpg

    Gjennom TV-aksjonen skal barn som Nuha i Homs, Syria, få mulighet til skolegang. Hun mistet tre års skolegang på grunn av krigen, men tar nå igjen det tapte ved hjelp av UNICEF. Foto: UNICEF Norge/Brekke

Gjennom TV-Aksjonen 2017 har UNICEF som mål å gi flest mulig barn i krig og konflikt en fremtid.

Utdanning er en rettighet for alle barn, men det er også veien til gjenoppbygging av samfunn etter at en krig eller konflikt er over. Siden 1990-tallet har verden oppnådd fantastiske fremskritt på utdanningsnivået, men de siste årene har fremgangen stagnert – delvis på grunn av de mange krigene og konfliktene i verden.

I følge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) finnes det i dag omlag 50 millioner flyktninger og internt fordrevne. Halvparten av disse er barn. Dessverre ser fremtiden ikke lys ut. UNHCR antar at verden vil ha over 61 millioner flyktninger ved utgangen av 2016.

Samfunnet trenger alle hoder og hender.

En krig kan sette spor i generasjoner fremover. Konsekvensene av manglende utdanning blir barn som ikke får utviklet sitt fulle potensial, og samfunn som risikerer å miste hele generasjoner hoder og hender. Mange av disse barna vil i tillegg ha psykososiale problemer som følge av mangel på den normaliteten de får gjennom skolegang og lek.

Uten målrettet satsing på utdanning kan barn i krig og konflikt bli dobbelt straffet: Krigen frarøver dem barndommen, men ofte også utdanningen og mulighet til å bli selvhjulpne, gode samfunnsborgere. Krig er det dessverre ikke alltid mulig å stanse på kort sikt, men verden kan alltid bidra til at samfunnet kan reise seg igjen når den er over. Utdanning og opplæring er den sikreste investeringen for at det skal skje. Det er dette vi vil at pengene fra TV-Aksjonen 2017 skal gå til.

Vi er allerede i gang.
UNICEF jobber for barn i mer enn 190 land. Vi er til stede før en konflikt, under konflikten og vi reiser ikke hjem når krigen er over. Som verdens største hjelpeorganisasjon for barn, og den tredje største nødhjelpsorganisasjonen totalt sett, jobber vi både akutt og langsiktig. 

Utdanning er et av UNICEFs viktigste fokusområder både i krig og fred. Vi vil invitere Norges befolkning til å gjennom TV-aksjonen i 2017 bidra med utdanning i konflikt i Syria, Sør-Sudan, Mali, Pakistan, og Columbia. Les hele vår søknad

Les mer om fjorårets TV-Aksjon

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

To år med lidelse for barna i Ukraina

500 barn drept i Jemen det siste halve året

- Bøker og blyanter er våre sterkeste våpen

Unicef