Ti gode nyheter for barn i 2016

Konflikt, krig og terror har dessverre fått dominere nyhetsbildet i 2016, og mange lysglimt som vitner om at verden stadig blir et bedre sted for barn ble oversett.

I Colombia har tusenvis av barn gjennom 50 år blitt fratatt barndommen på grunn av konflikten med FARC. I år nådde landet en viktig milepæl, nemlig en fredsavtale mellom partene. Dette var en av flere gode nyheter for barn i 2016.

-Når krig, sult og terror dominerer nyhetsbildet kan det hele se ganske svart og håpløst ut. Faktumet er imidlertid at verden blir et litt bedre sted for barn for hvert år som går. I alt som er tungt og vanskelig er det viktig å få med seg disse nyhetene som vitner om håp for fremtiden, sier fungerende generalsekretær i UNICEF Norge Merete Agerbak-Jensen.

Få trodde at verden klarte å bli enige om en klimaavtale, men forhandlerne på klimatoppmøte i Paris viste at det er mulig. 600.000 barn dør årlig av luftforurensning, 660 millioner barn lever i svært tørre eller i svært flomutsatte områder. Disse barna rammes ekstra hardt av klimaendringer og derfor er klimaavtalen i Paris en god nyhet for barn.

Tsjadsjøen i Afrika holder på å tørke inn. Innsjøen er en viktig kilde til mat for de som bor rundt sjøen. Foto: UNICEF/Tremeau

Det er også gjort fremskritt innen vaksiner og i Malawi er det nå opprettet en humanitær dronekorridor for uttesting av hvordan droner kan brukes effektivt for å redde liv. I mars i år ble de første hiv-testene fløyet fra klinikk til laboratorium slik at ventetiden på testresultater blir kortere og behandling kan iverksettes raskere.

-I tillegg vil jeg trekke frem den fantastiske vaksineavtalen UNICEF dro i land i år. Prisen på grunnvaksinene for barn halveres, noe som betyr at vi fra neste år kan kjøpe dobbelt så mange vaksiner som år i. Det har imidlertid tatt 19 år å få til denne avtalen. Den som gir seg er en dritt, smiler Agerbak-Jensen.

Ti gode nyheter for barn i 2016:

  • Fredsavtale mellom FARC og den Colombianske regjeringen
  • Klimaavtalen i Paris
  • Gambia og Tanzania har vedtatt et forbud mot barneekteskap
  • Gambia har vedtatt forbud mot omskjæring av jenter
  • Alle poliovaksinene i hele verden er i år byttet ut med en ny som har færre bivirkninger
  • Indonesia utryddet stivkrampe hos mødre og nyfødte. Siden 2000 er antall land hvor stivkrampe er et problem, redusert fra 59-18.
  • Halvering av prisen på grunnleggende vaksiner til barn
  • Syria har gått to år uten nye poliotilfeller etter at landet fikk tilbake polio i 2013.
  • Den første leveransen av hiv-tester ved hjelp av droner gjennomført i Malawi, samt opprettelsen av den første humanitære testkorridoren for droner.
  • Ytterligere 7 land ratifiserte barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll. Den gir barn rett til å klage dersom deres rettigheter ikke blir oppfylt. Totalt 29 land har ratifisert tilleggsprotokollen

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

One down! Two to go

30 prosent kan dø av meslinger

Ti gode nyheter for barn i 2015

Unicef