145 barnesoldater frigitt i Sør-Sudan

  • barnesoldater1.jpg

    I går ble 145 barnesoldater frigitt i Sør-Sudan. Dette er det største antallet løslatelser siden i fjor, da 1775 barn ble frigitt. Foto: UNICEF/Lomodong

PIBOR, Sør-Sudan 26. Oktober 2016: I dag ble 145 barnesoldater satt fri fra bevæpnende grupper i Sør-Sudan, melder UNICEF. Dette er det nest høyeste antallet barnesoldater som er løslatt løslatt siden 2015, da 1775 barn ble satt fri i Pibor-området, melder UNICEF. Etter det UNICEF erfarer er alle de frigitte barnesoldatene gutter.

- Vårt håp er at dagens løslatelser vil bli fulgt av flere andre, slik at de 16000 barna som fortsatt er barnesoldater eller fanget hos væpnende grupper slippes fri og blir gjenforent med familiene sine, sier Mahimbo Mdoe, UNICEF’s representant i Sør-Sudan. 

Løslatelsen er resultat av forhandlinger mellom Cobra-fraksjonen og SPLA, den sørsudanske hæren. Barnesoldatene ble formelt avvæpnet, og uniformer ble byttet ut med vanlige, sivile klær. Alle barna har også gjennomgått medisinske undersøkelser, og er registrert inn i et program for å bli integrert i samfunnet igjen. I månedene som kommer vil disse barna, som alle har opplevd grusomme ting, mange av dem er traumatiserte, få både råd og psykosial oppfølging.
I første omgang blir de plassert i et midlertidig omsorgssenter, til man klarer å spore opp barnas familier. Når barna blir gjenforent med sine familier vil familiene motta matforsyninger for tre måneder som de kan ta med seg hjem, for slik å kunne ta vare på hele familien. Som en del av reintegrerings-prosessen vil familiene også få et eller flere husdyr, slik at de også i framtida star bedre rustet til å forsyne familien med mat for å overleve. 

Disse barna får nåm hjelp av UNICEF til å vende tilbake til hverdagen og barndommen. Foto: UNICEF/Lomodong

 

- Barna i Sør-Sudan trenger trygghet, beskyttelse og muligheter. Vår prioritet er å få dem inn i skolen, og å sørge for støtte til lokalsamfunnene slik at disse barna får en sjanse til å se optimistisk på framtiden, sier Mdoe. 
 
Sør-Sudan er et ekstremt krigsrammet land, med stadig pågående krigshandlinger. 

- UNICEF mottar stadig nye opplysninger om at barn rekrutteres som soldater flere steder i Sør-Sudan, blant annet i områdene Unity og Jonglei. Denne industrien er en kynisk utnyttelse av barn, som blir fratatt alle sine rettigheter. Disse barna har krav på vår beskyttelse. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle parter i konflikten til å rette seg etter internasjonal lov og rett, og frigi og stanse den videre rekrutteringen av barnesoldater i Sør-Sudan, sier kommunikasjonsdirektør Merete Agerbak-Jensen i UNICEF Norge.

Omtrent 16000 barn er rekruttert av væpnede grupper i Sør-Sudan siden krigshandlingene startet i desember 2013. Mer enn 800 barn skal ha blitt rekruttert bare siden januar 2016. 

- Jobben for å forhindre rekruttering av barnesoldater er svært viktig, og en viktig oppgave for UNICEF i flere land. Vi må også jobbe for å få løslatt flest mulig av disse barna, og sørge for at de får den hjelp og støtte de trenger til å bli integrert tilbake til samfunnet, sier Agerbak-Jensen. 

UNICEF har jobbet sammen med myndighetene i Sør-Sudan for å frigi og følge opp barna som har levd som barnesoldater. En viktig del av UNICEFs videre arbeid nå er å hjelpe disse barna med å bearbeide traumer, gi dem muligheten til igjen å leve vanlige liv, og få en utdanning. Til dette arbeidet trenger UNICEF 33 millioner kroner. 

Det er fortsatt 1450 barnesoldater igjen i Sør-Sudan. Målet er at alle skal bli avvæpnet og frigitt. Foto: UNICEF/Lomodong
Gro Rognmos bilde

Gro har vært kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge siden mars 2016. Før det har hun vært både kultur- og nyhets-journalist i Dagbladet i mange år, og har jobbet i Nordlands Framtid i Bodø og Nordlys i Tromsø. Gro er utdannet journalist fra Darlington i England og Norsk Journalisthøgskole, og har også studert engelsk og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

Nesten 300 barnesoldater løslatt

Sør-Sudan: 3000 barnesoldater slippes fri

Barnesoldater øker i Sør-Sudan

Unicef