Mobber du uten å vite det?

- NRK har en unik tilgang til unge lyttere med ulik bakgrunn. Når de velger å sette fokus på mobbing i flere kanaler, betyr det en helt spesiell mulighet til å nå dem det gjelder direkte med ikke bar et viktig budskap, men også hjelp til løsninger både for den som mobber og den som blir utsatt for mobbing, sier Kristin Oudmayer.

I dag, torsdag 29. september, kjører NRK temadag om mobbing og nettmobbing - i flere kanaler. Initiativet kom fra P3.

I følge Elevundersøkelsen 2015 opplever 30.000 skoleelever å bli mobbet to til tre ganger i måneden - eller oftere. Flest elever forteller at de blir mobbet av elever i gruppa eller klassen sin, deretter av andre elever på skolen. Dette tallet har vært forholdsvis stabilt de tre siste årene. Mye tyder derimot på at nettmobbing er et stadig økende fenomen: Nye tall om digital mobbinng fra Medietilsynet viser at hvert fjerde barn mellom 9 og 16 har opplevd å bli utestengt på nett.

Les mer om mobbing her.

Viktig fokus

Oudmayer er prosjektleder for Den Ene i UNICEF, foredragsholder og har skrevet flere bøker om mobbing, og er svært engasjert i temaet. Hun er også en mye brukt foredragsholder, og får en viktig rolle når NRK denne uka fokuserer på mobbing. Det skjer i flere kanaler - både på nett på nrk.no, på radio på NRK P3, og torsdag kjører NRK-kanalen MP3 livesending fra Fyrstikkalleen skole i Oslo fra klokka 10.00 til 17.00, med gjester, ungdommer og eksperter på direkten. Kristin Oudmayer er en av dem, og hun er glad for at NRK velger å fokusere på temaet. Hør sendinga her.

- Det er viktig å sette fokus på nettmobbing og netthets fordi det er en stor del av unges liv. P3s jobb er å  ta opp temaer som angår unge folk. Nettmobbing og netthets skiller seg ut fra tradisjonell mobbing fordi det er så lite synlig for andre rundt, det kan derfor være ekstra vanskelig å si ifra til andre at det skjer, sier prosjektleder i NRK, Nora Ibrahim.

Også på nett på nrk.no blir det fokus på mobbing, og spesielt nettmobbing. Les mer om dette her.

Mange norske ungdommer opplever nettmobbing. En stor undersøkelse fra UNICEF viser at ungdom helst tyr til venner når de opplever nettmobbing.

Flere typer mobbing.

- Det er lite fysisk mobbing i norsk skole, men når det skjer er det ofte grovt. Da er det mer av det vi kaller skjult mobbing, som også dekker det som skjer på nettet. Da snakker vi om utestenging, latterliggjøring, baksnakking, ryktespredning, falske vennskap og digital mobbing. Det som skjer på nettet er nok i enda større grad skjult for voksne. Dette gjør det vanskeligere å gripe inn og gjøre noe med det, forklarer Oudmayer.

Likevel mener hun nettmobbing og mobbing i skolegården er to sider av samme sak. 

- Den samme mobbingen skjer på nettet som i skolegården, men det er verktøyet og kraften i det som skiller det som skjer på nett fra det som skjer i den virkelige verden. På nett har du mulighet til å være anonym, du kan spre spre bilder/informasjon til mange kjente og ukjente på kort tid. Den som mobber på nettet slipper dessuten å ta stilling til følelsesmessige reaksjoner som tårer og sinne etc. På grunn av disse faktorene lokker nettet til seg noen mobbere som ellers ikke ville turt å mobbe, men som føler det trygt på grunn av den fysiske avstanden og mangelen på konsekvenser, sier Oudmayer. Det betyr at mange barn og unge ikke har ett eneste fristed, og at det også svært ofte er en sammenheng mellom det som skjer på nettet og det som skjer utenfor.

Nett vs. virkelighet

Tallene viser dessuten at 87 prosent av de som mobbes på nett også mobbes utenfor nett. 

- Det betyr at mange barn og unge ikke har ett eneste fristed, og at det også svært ofte er en sammenheng mellom det som skjer på nettet og det som skjer utenfor, sier Kristin Oudmayer. 

Sannsynligvis kjenner vi alle noen som har opplevd mobbing - enten de har mobbet selv eller vært mobbing. I media leser vi stadig om de groveste tilfellene av mobbing. Dessverre er derfor tema evig aktuelt. 

- Jeg håper denne dagen kan gjøre det lettere for unge å prate om dette, ved at vi er med på å skape mer åpenhet rundt tema, sier prosjektleder i NRK, Nora Ibrahim.

UNICEF publiserte tidligere i år rapporten "Growing up online" - den kan du lese her.

Gro Rognmos bilde

Gro har vært kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge siden mars 2016. Før det har hun vært både kultur- og nyhets-journalist i Dagbladet i mange år, og har jobbet i Nordlands Framtid i Bodø og Nordlys i Tromsø. Gro er utdannet journalist fra Darlington i England og Norsk Journalisthøgskole, og har også studert engelsk og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

Tips til voksne for å forebygge og håndtere eksklusjon og mobbing

Du kan bety noe positivt for andre

Det ligger mye makt i en bursdagsinvitasjon

Unicef