En lærer for livet

  • dinablogg-laererelevbredde.jpg

    Læreren er ekstremt viktig for barnas læring - både i Malawi og i Norge. Og forskjellene er store mellom de to landene.

I forbindelse med feltreisene jeg har vært på her i Malawi, har jeg vært opptatt av hvordan skolens fasiliteter kan bidra til barnets læring. Det er lett å krysse av for om det finnes handicaptoaletter, sanitærutstyr og pulter på de ulike skolene. Denne delen av utdanningsarbeidet er absolutt viktig, og bidrar til at mange flere barn drar, og blir værende, på skolen. Den viktigste ingrediensen for å gi barn en god utdanning er likevel læreren.

Selv husker jeg lærerne mine svært godt. Det er nok delvis fordi jeg alltid har elsket skolen, men mest av alt fordi jeg har hatt flinke lærere. Derfor lurte jeg: Hadde læreren min vært like god hvis hun fikk sin utdannelse i Malawi?

 

Ivrige skoleelever følger læreren. Ikke alle barn i Malawi får gå på skole.

 

Skal du bli allmennlærer i Norge må du gå fire år på høyskole eller universitet, og utdanningen inneholder en kombinasjon av teori og praksis. Det er også mulig å spesialisere seg i ulike alderstrinn og fag. I Malawi tar det to år å utdanne seg til lærer - hvis man har vært så privilegert at utdannelsen så langt har blitt betalt av foreldrene. Det gjelder langt fra alle.

På de aller fleste lærerhøyskolene i Malawi har de egne ressurssentre der lærerstudentene øver på å lage pedagogiske verktøy for å undervise elevene. Med tanke på at de svært sjelden har tilgang til nyere teknologi, er dette også en måte å vise lærerstudentene hvordan de kan hente informasjon.

 

 

Lærerhøyskolene har dessuten ofte demonstrasjonsskoler på høyskolens område, der de prøver ut ulik pedagogikk, og studentene får observert og øvd seg. Dette er vel det samme som vi kaller praksis i Norge.

Så hva skiller egentlig den malawiske læreren fra den norske? Er det pedagogikken? Er det skolens fasiliteter? Eller er det rett og slett ikke andre forskjeller enn at de har helt ulike ferdigheter å lære bort? Mens den norske læreren stadig vil måtte holde tritt med den raske teknologiske fremgangen som også barna lærer hjemme, vil ikke dette være viktig overhodet for den malawiske læreren. Lærerne i de to landene står også overfor helt andre utfordringer i forhold til hva barna bør lære. Det er med andre ord kunnskapen som læres bort som må tilpasses for at læreren skal være god.

Nylig besøkte jeg flyktningeleiren Dzaaleka, der det lever rundt 18.000 flyktninger – de fleste kvinner og barn. I flyktningeleiren er det flere skoler for barna som bor der, både barne- og ungdomsskoler. Flere av skolene vi besøkte i flyktningeleiren overgikk andre malawiske skoler jeg har sett. Skoleelevene var engasjerte i arbeidet, og det var et godt samhold i klassene. På området var det også en egen yrkesskole, som utdannet mekanikere og sjåfører. Hit kom malawiere med bilene sine til reparasjon. Disse barna har noe meningsfylt å drive med – selv i en tilværelse som kan virke meningsløs. Dette viser hvor viktig utdannelse er, og at alle barn og unge trenger motiverende lærere for å lære noe. Og for å komme videre i samfunnet. Dette gjelder både i Malawi og i Norge.

 

Det hersker ingen tvil om at den malawiske læreren ikke ville være like god i Norge. Den norske læreren ville neppe gjort det bedre i Malawi. De har to helt ulike mål med undervisningen, og barna har helt ulike behov for læring. Det er faktisk et godt tegn at de ikke lærer om det samme, da Norge og Malawi på mange måter representerer hver sin ytterkant av utviklingen i verden.

 

 

Nå ser jeg bort fra store kultur- og verdiforskjeller som selvfølgelig eksisterer, og som i aller største grad preger læreren – og ikke minst elevene. Jeg ignorerer at læreren i Malawi faktisk ofte jobber tredoble skift på grunn av mangel på lærere, og kan ha 100 elever i hver klasse. Jeg ser også bort fra det faktum at om jeg hadde vært barn i Malawi, måtte jeg kanskje dratt sulten på skolen, blitt utslitt av en altfor lang skolevei, og av morgenturen jeg måtte ta for å hente vann før jeg gikk på skolen.

Kanskje hadde jeg ikke hatt mulighet til å gå på skole fordi jeg ble giftet bort, eller gravid, i ung alder. Dette er dessverre skjebnen til mange barn i Malawi. For å endre det, er det viktig at barna som får gå på skolen, lærer om disse tingene, og at de kanskje lærer om hvordan det er å gå skole i et land som Norge - om hvordan skolegangen kan være. Endringen starter derfor med en god lærer.

 

Fakta om Malawi
Innbyggertall16,4 mill
HovedstadLilongwe
BNI per innbygger320 USD
Forventet levealder55 år
Barnedødelighet68 / 1000
Alfabetisme61 %
Barn i grunnskole97 %

Kilde:
UNICEF State of the World’s Children 2015

Dina er 22 år og ferdig med tre år som student på NHH i Bergen. Dette året er hun internt i UNICEF. Det første halve året arbeider hun for UNICEF Norge i Oslo. Det andre halvåret er hun utplassert i på UNICEFs hovedkontor i Malawi.

Les flere blogginnlegg

More must be done

En by i ørkenen

Jentene fra Niger

The people of Haiti need us

Unicef