Skole forandrer liv

På kvinnedagen ønsker UNICEF å løfte viktigheten av jenters utdanning. Det er viktig for jentene selv men også for verdens utvikling.

Shushmita og Binky lener seg frem over pulten og smiler til fotografen som er på besøk. Elevene sitter tett i tett i klasserommet på Uttar Kafrul Government Primary School, i Dhaka Bangladesh.

"Jeg elsker å gå på skolen, fordi her lærer vi om dyr, tall, staving ", sier Shushmita før hun skynter seg å legge til at de også tegner og leker med det de finner av planker, bruskorker, frø og pinner.

Venninnene konsentrerer seg om skolearbeidet. Foto: Lynch/UNICEF

 

Ikke alle jenter er like heldige som de to venninnene. Av de barna som ikke får skolegang er det dobbelt så mange jenter som gutter, viser tall fra UNIESCO. Dette forsøker UNICEF å gjøre noe med. UNICEF bygger skoler, utdanner lærere, og sørger for skolemateriell. Men enda viktigere er det at vi jobber tett på regjeringene og presser på for at de skal prioritere utdanning høyere og spesielt utdanning for jenter.

Å sørge for at jenter får utdanning skaper store ringvirkninger som kan endre hele samfunn.

"Når jenter får utdanning skjer det noe magisk-og virkningen varer i flere generasjoner. Utdannede jenter får barn senere, de er i bedre stand til å ta vare på barna sine og reduserer dermed barnedødeligheten. De er i bedre posisjon til å få jobb og få sine rettigheter realisert. Og kanksje viktigst av alt, de sender barna sine på skolen slik at den gode utviklingen fortsetter. På den måten endrer utdanning til jenter hele samfunn, sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

 

 

 

 

 

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Kvinnekampen er ikke over

Blant gatebarn i Somalia

TV-aksjonen 2017 til læring i krig

Unicef