Tasteklikk redder barns liv

UNICEFs samarbeid med reisebestillings-motoren Amadeus og flyseskapene Norwegian, Iberia og Finnair har til nå bidratt med 10 millioner kroner til arbeidet for verdens mest sårbare barn.

"Click for change"-kampanjen innebærer at passasjerene kan krysse av for å gi et bidrag til UNICEF når de bestiller flybillett elektronisk, og det har et stort antall passasjerer gjort. 

I Norge har Norwegians passasjerer hatt mulighet til å bidra siden juni 2015, og de har allerede hjulpet verdens mest sårbare barn med hele 4 millioner kroner. Det eneste de har gjort er å krysse av på å gi et bidrag til UNICEF når de bestiller flybillett.

UNICEF er svært takknemlig for samarbeidet som er etablert med Amadeus og de  tre flyselskapene. FNs Barnefond håper at enda flere flyselskap og passasjerer vil bli med på å gjøre en innsats for barna.

- Det gode resultatet så langt viser at det er lett å få folk til å bidra når terskelen for å engasjere seg er lav. Vi håper at enda flere passasjerer vil benytte seg av denne enkle muligheten til å støtte UNICEFs arbeid for barn. En stor takk til Amadeus, Norwegian og de andre flyselskapene og ikke minst alle passasjerene som har bidratt så langt, sier UNICEF Norges generalsekretær Bernt G. Apeland. 

Iberias passasjerer har bidratt til UNICEFs vaksinasjonkampanje "100 prosent" i Chad. 850.000 babyer er vaksinert mot tuberkulose, meslinger og polio. Finnair og deres reisende støtter UNICEFs "Schools for Asia"-program i Vietnam, hvor 8 millioner barn har fått direkte eller indirekte hjelp til skolegang.

Bidraget fra Norwegians passasjerer er ikke øremerket, noe som gir UNICEF mulighet til å bruke pengene der de trengs mest. For tiden er behovene enorme blant annet i Syria hvor 6 millioner barn har behov for livreddende hjelp. I Sør-Sudan trenger UNICEF finansiering for sitt arbeid med å beskytte barn mot å bli rekruttert som barnesoldater, og i Malawi er tusenvis av barn alvorlig underernært som følge av matkrise og værfenomenet El Niño.

mereteajs bilde

Merete er kommunikasjonsdirektør i UNICEF Norge. Hun har tidligere vært aktiv som lokalpolitiker og blant annet vært byråd for byutvikling i Oslo. Hun er utdannet journalist fra Norsk Journalisthøgskole.

UNICEF nominert i tre av ti kategorier

UNICEF og Norwegian utvider samarbeidet

En halv million kroner fra Norwegians passasjerer

Unicef