Ti gode nyheter for barn i 2015

Krig og konflikt har vært den største trusselen mot barns utvikling og overlevelse i 2015, men det har også vært en rekke gode nyheter for barn i 2015.

Krig, konflikt, terror, jordskjelv, flom, tørke. Det manglet ikke på dårlige nyheter i 2015. Og det som er dårlige nyheter for voksne er enda dårligere nyheter for barn- da de rammes ekstra hardt. Fem dårlige nyheter for barn i 2015 som vi har hørt mye om i nyhetene var:

 • Syriakrisen
 • ISILs terror og overgrep
 • Ebolaepidemien i Vest-Afrika
 • Jordskjelvet i i Nepal
 • Konflikten og ernæringskrisen i Sør-Sudan

Men ikke alle krisene når overskriftene. Fem kriser for barn i 2015 du kanskje ikke hørte noe særlig om :

 • Den humanitære krisen i Den sentralafrikanske republikk
 • Konflikten og den humanitære krisen i Jemen
 • Boko Harams terrorisering av mennesker i Nigeria og nabolandene i nordøst
 • Tørken og ernæringskrisen i Etiopia
 • Flommene i Sør-Asia

Men selv om det var mange dårlige nyheter for barn i 2015 var det også mange lyspunkter ! Ti positive og viktige nyheter for barn i 2015 var :

 • Den første vaksinen mot en av de største barnedreperne i verden, nemlig malaria, er godkjent.
 • Nigeria ble erklært poliofri- dermed er det kun to land igjen til verden er poliofri
 • Liberia, Guinea og Sierra Leone er erklært ebolafri
 • Somalia og Sør-Sudan har ratifisert FNs barnekonvensjon.
 • Nigeria og Gambia la ned forbud mot omskjæring av jenter
 • Barnedødeligheten i verden er halvert siden 1990.
 • De nye bærekraftsmålene ble vedtatt.
 • Verden fikk en ny klimaavtale
 • Stor avtale om frigivelse av barnesoldater i Den sentralafrikanske republikk.
 • 3000 barnesoldater i Sør-Sudan er satt fri.

- Jeg håper 2016 blir et bedre år for barn enn dette året har vært. Når verden klarer å gå sammen om store avtaler som klimaavtalen og bærekraftsmålene så er det grunn til å være optimistisk. Verden har vist gjennom tusenårsmålene at en bedre verden er mulig, og dette kan vi klare igjen. Vi vet hvordan vi skal gjøre det, nå trenger vi bare ressursene og viljen, sier en optimistisk generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Ti gode nyheter for barn i 2016

De fem beste og verste nyhetene for barn i Norge i 2016

Én av fire som krysset middelhavet i fjor var barn

Unicef