Somalia har godkjent barnekonvensjonen

Somalia ha denne uken formelt ratifisert FNs barnekonvensjon. Dermed gjenstår kun USA før alle barn i verden er beskyttet av det samme juridiske regelverket.

-Det er svært gledelig at også Somalia anerkjenner at barn har krav på en spesiell beskyttelse fordi de er barn og at de derfor nå har ratifisert FNs barnekonvensjon, sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

FNs barnekonvensjon er den internasjonale avtalen som har størst oppslutning i verden. Tidligere i år ratifiserte Sør-Sudan barnekonvensjonen. Dermed er det kun USA som ikke har ratifisert avtalen som forteller hvilke rettigheter barn har og hvilket ansvar staten har for å oppfylle dem.

-Jeg håper USA også kommer etter slik at absolutt alle statene i verden står bak en felles oppfatning av hvem som er barn og hvilke rettigheter de har krav på, sier Apeland.

Land som Somalia og Sør-Sudan har begge store utfordringer med vold og konflikter og en rekke barnerettighetsbrudd. At landene har ratifisert barnekonvensjonen betyr ikke at de umiddelbart blir et bedre sted for barn å vokse opp.

-Det er imidlertid et signal om vilje til å ivareta barns rettigheter. Gjennom de obligatoriske høringene i FNs barnekomité må statene svare for sine barnerettighetsbrudd, og vil få råd om hvordan de kan bli bedre. Det er en start på en lengre vei, og det er vi i UNICEF glade for sier generalsekretær Apeland

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Værfenomen setter livene til små barn i fare

2 millioner barn er truet av krise på Afrikas Horn

Ny regjering må være på parti med barna

Unicef