FNs bærekraftsmål vedtas

Fredag 25. september vedtar FNs generalforsamling i New York de nye bærekraftsmålene. Dette markerer FN-organisasjonene i Norge med et frokost-seminar hos Fafo kl 8.30. Seminaret vil bli strømmet live her
 
FNs nye bærekraftsmål skal gjelde for alle verdens land, inkludert Norge. Det betyr at bærekraftsmålene får betydning for norsk politikk. Fafo lager en rapport som ser på utfordringene Norge har for å innfri bærekraftsmålene. En forsmak på rapporten kommer 25.september, men hele rapporten vil være ferdig til FN-dagen 24. oktober.
 
De 17 bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for samfunnsutviklingen de neste 15 årene. De skal guide både rike og fattige land fram mot 2030 i kampen for å utrydde fattigdom og sult, bekjempe ulikhet, takle klimakrisen og sørge for et blomstrende næringsliv med jobber til flest mulig. 
 
Bærekraftsmålene bygger videre på tusenårsmålene, som har gitt gode resultater, men de nye målene er mer ambisiøse og favner bredere. Bærekraftsmålene skal gi verden en vekst som tar hensyn til sosiale forhold, økonomi og klima og miljø for fremtidige generasjoner.
 
- Langsiktig arbeid er helt avgjørende for å nå disse målene. Da må vi starte med barna. Barn er bærekraft. De bærer i seg kraften til å forandre fremtiden, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.
 
UNICEF Norge oppforder Storting og regjering til å lage en god nasjonal plan for hvordan målene skal nås her hjemm
 
 
Les mer om bærekraftsmålene på FN-Sambandets hjemmeside
 
 
 
 
 

Microsoft og UNICEF sammen for utdanning

Det er godt å være barn i Norge

Hvor stor ulikhet blant barn kan vi godta?

Unicef