FN-dagen : En hel generasjon på kanten av stupet

2,5 år med en av de blodigste krigene på lenge har satt fremtiden til en hel generasjon barn i fare. For å avverge dette trenger UNICEF tilgang til de barna som trenger det mest

-For å forhindre at en generasjon går tapt må vi styrke innsatsen med å frem øyeblikkelig og livreddende hjelp. Men det er ikke nok - i tillegg må vi sørge for at at alle barn på flukt i og utenfor Syria får nødvendig skolegang og beskyttelse, sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

7 av 10 uten skole
2.26 millioner barn inne i Syria har ikke et skoletilbud. En av fem skoler er ødelagt, brukes som tilfluktssted eller er okkupert av de stridende partene i konflikten. Også i nabolandene går syv av ti glipp av skolegang. Konsekvensene kan bli livslange.

-  Utdanning er det fundamentet som barna skal bygge fremtiden sin på og som Syria en dag skal bygge sin fremtid på. Uten utdanning vil landet ha store utfordringer med å komme seg på bena igjen når det blir fred sier Bernt G. Apeland i UNICEF Norge.

Barna mangler beskyttelse
De syriske barna er vitner til grov vold og andre grusomheter som er vanskelig å beskrive. Ett av ti barn på flukt utfører barnearbeid og andelen barnebruder øker. Mange har kommet bort fra foreldrene sine og er særlig utsatt for vold og overgrep.

-Barna får ikke den beskyttelsen de har krav på, det kan gi varige men som de må slite med resten av livet. Barna trenger trenger også hjelp til å bearbeide alt de har opplevd. Uten beskyttelse og hjelp vil mange av barna få uopprettelige skader som kan ødelegge fremtiden deres, sier Apeland.

Fremtiden formes nå
UNICEF får inn hjelp i Syria. 400.000 barn har vært innom våre dagsenter hvor de får anledning til å være barn og bearbeide opplevelsene sine. UNICEF har sendt skoleutstyr til én million barn slik at de kan holde tritt med pensum. Utenfor Syria driver UNICEF flere skoler og vi støtter de lokale skolene som tar inn syriske elever. Vi har også dagsenter for flyktningbarna i Tyrkia, Libanon, Irak og Jordan. Likevel er det mange som ikke får hjelp.

-Én av de største utfordringene våre er å få tilgang til de mest sårbare barna. Vi har hjelpesendinger som er stanset på veien og noen områder kan vi ikke dra til på grunn av harde kamper. Det påligger alle parter å sikre at den humanitær hjelp kommer frem og at bygninger som sykehus, skoler og helseklinikker beskyttes, sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

Dersom ikke nødvendig hjelp kommer inn risikerer vi at en hel generasjon med barn går tapt. Derfor må hele det internasjonale samfunnet intensivere arbeidet med å få inn livreddende hjelp og i tillegg satse på beskyttelse og utdanning.

-Det er ikke bare barnas fremtid som står på spill. Også Syrias fremtid ser mørk ut dersom den neste generasjonen går tapt, noe som også vil påvirke hele regionen. Fremtiden formes nå, sier Bernt G. Apeland generalsekretær i UNICEF Norge.

 

For mer informasjon og kommentarer kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Helene Sandbu Ryeng. Mobil: 99406730, E-post:
helene.sandbu.ryeng@unicef.no

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Tilbake til skolen

Nepal: 950.000 barn har ingen skole å gå tilbake til

Jeg gråt da Dina fortalte om sitt liv. Barn skal ikke ha det sånn.

Unicef