Tusenårsmålene: De fattigste barna henger etter tross stor fremgang

 • uni177019.jpg

  58 millioner får ikke gå på skole. Likevel har barna i de rikeste landene verden fem ganger så stor sjanse for å få skolegang som de fattigste barn, som disse jentene i Chiapas, Mexico. Foto: Richter/UNICEF
 • uni180049.jpg

  Verdens barnedødelighet er mer enn halvert siden 1990. Kay Suay Marma fra Bangladesh har dobbelt så stor sannsynlighet for å oppleve sin femte fødselsdag enn moren hadde. Foto: Khan/UNICEF
 • uni117145.jpg

  119 millioner barn vil fremdeles være kronisk underernærte i 2030. På landsbygda, som her i Usbekistan er sjansen dobbelt så høy for at barn er underernært som i byene. Foto: Pirozzi/UNICEF
 • uni149551.jpg

  Brian, Collins, Franco og Duncan lever av å sortere søppel i Korogocho-slummen i Kenya. Halvparten av alle barn under 12 år lever i ekstrem fattigdom i lavinntektsland. Foto: Schermbrucker/UNICEF
 • uni180891.jpg

  16 år gamle Maryam ble gift for tre år siden. Nå lever hun i flyktningleiren Zaatari i Jordan, på flukt både fra krigen i Syria og en voldelig mann. 700 millioner kvinner ble giftet bort mens de var barn. Foto: Matas/UNICEF
 • uni141919.jpg

  I flyktningleiren Domuz i Nord-Irak har UNICEF sørget for rent vann for flyktningene. Ni prosent av verdens befolkning mangler dette. Foto: Schermbrucker/UNICEF

Verdens barn har fått det bedre med FNs tusenårsmål, men innsatsen må forsterkes og målrettes framover hvis ikke verdenssamfunnet skal svikte de aller svakeste.

UNICEFs siste rapport Progress for Children 2015 oppsummerer hvordan de åtte tusenårsmålene har skapt resultater for barn. Rapporten peker på både framgang og forskjeller i levekårene for barn. Konklusjonen er todelt:

– Tusenårsmålene har bidratt til en voldsom framgang for barn, men de har også synliggjort hvor mange barn vi svikter, sier Bernt G. Apeland , som er generalsekretær i UNICEF Norge.

Fortsatt mye ugjort

 • Siden 1990 er dødeligheten blant barn under fem år mer enn halvert. Likevel vil nesten seks millioner barn under fem år dø i år. Det er mer enn 16.000 barn hver eneste dag.
 • Fra 1999 til 2012 er antall barn uten skolegang redusert fra 106 millioner til 58 millioner. Likevel har de rikeste barna i verden fem ganger så stor sjanse for å få skolegang som verdens fattigste barn. Jenter har 1,7 ganger større sannsynlighet for å ende som analfabeter.
 • Mer enn én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Det gjelder halvparten av alle barn under 12 år i lavinntektsland.
 • Underernæring blant barn under fem år er redusert med 41 prosent de siste 25 årene. Likevel vil 119 millioner småbarn lide av underernæring de kommende 15 årene hvis ekstraordinære tiltak ikke blir satt inn.
 • 2,6 milliarder mennesker har fått tilgang på rent drikkevann. Men fremdeles mangler nesten én milliard tilgang på toalett.
 • 700 millioner av kvinnene som lever i dag ble giftet bort mens de var yngre enn 18 år.

Viktige framskritt
– Rapporten viser framgang på en rekke områder. Mødredødeligheten er redusert med 45 prosent. Det er veldig bra, men tusenårsmålet var å redusere mødredødeligheten med 75 prosent. Som en konsekvens dør fortsatt 800 kvinner hver eneste dag av årsaker relatert til fødsel, sier Apeland

Har gitt retning
Ifølge Apeland har forbedringene vært betydelige, men ikke tilstrekkelige. 68 millioner barn vil dø de neste 15 årene av sykdommer som lett kan forhindres - som lungebetennelse og diaré.

– Tusenårsmålene har vært viktige. De har gitt alle en retning å jobbe mot, og vi ser at det går an å få til store forbedringer ved å jobbe sammen. Vi ser ganske fattige land som har klart å forbedre sjansen for barns overlevelse radikalt. Det gjelder land som Niger, Etiopia og Nepal. Mens Angola, som har en større oljeproduksjon enn Norge, har verdens høyeste barnedødelighet, sier Apeland

De aller mest utsatte barna må være den viktigste målgruppen når verdens ledere nå skal enes om FNs nye utviklingsmål, som skal erstatte de nå 15 år gamle tusenårsmålene.

LES HELE RAPPORTEN HER

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Barnedødeligheten går ned

2 års-rapport: Syrias tapte generasjon

UNICEFs årsrapport: Fremgang for verdens barn

Unicef