Gi nødhjelp på lokalbutikken

  • kiwinokasunicef_01.jpg

    Nå kan du gi nødhjelp til jordskjelvofrene i Nepal på din lokale KIWI-butikk. KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy, Bernt G. Apeland i UNICEF Norge, og kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas startet innsamlingen på KIWI i Storgata i Oslo.

UNICEF, KIWI og Nokas skal samarbeide om pengeinnsamling når katastrofen rammer. I et nytt katastrofe-hjelpeprogram vil 1400 innsamlingsbøsser stå klar i KIWI-butikker over hele landet, slik at innsamlingen kan komme i gang umiddelbart når katastrofen rammer.

Når tiden er avgjørende
Erfaring viser hvor viktig det er å komme raskt i gang med nødhjelpsarbeidet når katastrofen rammer. Det er derfor også viktig at pengeinnsamlingen kommer raskt i gang. Den nye avtalen sikrer at det står bøsser fremme i alle landets KIWI-butikker like raskt som UNICEF er i gang med nødhjelpsarbeidet på bakken. Ved å ha innsamlingsbøssene stående klar i butikkene kan vi komme i gang umiddelbart. Bøssene er plombert og blir låst fast til disken. Nokas sørger for sikker henting, tømming og opptelling før midlene uavkortet føres rett på UNICEF sin konto. Tryggere og mer effektivt kan det ikke bli.

Nepal trenger hjelp nå!
Nå er det jordskjelvofrene i Nepal som trenger akutt hjelp. Med mer enn NOK 50 mrd. i kontanter i sirkulasjon i Norge, er det gode muligheter for å få inn betydelige bidrag til aksjonen. 
- UNICEF kunne starte nødhjelpsarbeidet umiddelbart etter jordskjelvet som rammet Nepal. Det kunne vi fordi vi hadde forhåndslagret nødhjelp, og fordi vi har så mange støttespillere som vil være med å bidra når katastrofen rammer. Med bøsser i alle landets KIWI-butikker vil det bli enda enklere å gi, sier Bernt G. Apeland i UNICEF Norge.

Planlagt samarbeid
Man vet aldri hvor krisene oppstår, eller når – derfor er det ikke satt noe tak på hvor mange innsamlingsaksjoner som kan gjennomføres per år.
- Vi gjennomfører når det er nødvendig, og er glade for at vi kan bruke våre 623 butikker til et slikt godt formål. Det skal være gode muligheter for å samle inn penger også. KIWI har mer enn 3,5 millioner handler i uken, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy.

Sikkerheten ivaretas av Nokas
Det er Nokas som håndterer all logistikk av bøsser og innsamlede midler.

- Sammen med UNICEF og KIWI oppfordrer vi i Nokas de handlende til å legge kontanter på bøssa i kassen, eller til og med ta ut litt ekstra om de betaler med kort, sier kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas.

- I fjor gjennomførte vi en tilsvarende innsamlingsaksjon hvor vi samlet inn femti-øringer på kort varsel. Det førte til at vi kunne gi skolegang til 10 000 barn på Filippinene, og det ga oss troen på at vi kan få til enda mer ved å inngå et mer koordinert og formalisert samarbeid med UNICEF og KIWI. Vi ser at dette er en effektiv måte å samle inn nødhjelp på, sier han.

 

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

  • Syriske flyktningbarn i Irak

Ikke la vinterkulda ta livet av Syrias barn

-En million barn trenger hjelp i Nepal

En halv million kroner fra Norwegians passasjerer

Unicef