Nå starter hovedjobben i Nepal

  • uni183813.jpg

    Nå starter den store jobben med å gjenoppbygge det som jordskjelvet raserte store deler av Nepal. Foto: Karki/UNICEF
  • uni183781.jpg

    UNICEF har etablert 15 "Child Friendly Spaces", hvor barna får aktivitetstilbud og kan få psykososial hjelp. Barna trenger normalitet i en hverdag som plutselig ble snudd opp ned. Foto: Newar/UNICEF
  • uni183743.jpg

    Rent vann og gode sanitærforhold er kritisk for å forhindre utbrudd av epidemier. UNICEF leder dette arbeidet. Foto: Chen/UNICEF

Håpet om å finne flere overelvende etter jordskjelvet svinner for hver time, men nå starter en jobb som er enda større enn redningsarbeidet: Opprydning og gjenoppbygging, og da til en mer robust standard som kan stå imot nye jordskjelv. 1.7 millioner barn og deres familier trenger fortsatt akutt hjelp som husly, vann og mat. I bakgrunnen truer sykdom og epidemier fordi vannsystemer er ødelagt, og den kommende regntiden øker risikoen for vannbårne sykdommer som kolera og diare.

UNICEF hadde fra før av et stort apparat i Nepal, og det er forsterket etter jordskjelvet. Vi har allerede distribuert nødhjelpsutstyr som var forhåndsdeponert, og har dessuten fått inn 120 tonn til med flytransport. Det er alt fra vannrenseutsyr til tepper, telt, mat, hygienepakker og medisiner, livreddende hjelp som også kommer ut til de mange ofrene.

Rent vann mest kritisk

I Nepal har UNICEF ansvar for vann/sanitær, utdanning, ernæring og beskyttelse i det pågående hjelpearbeidet, og vi deltar aktivt i helsearbeidet. Rent vann er kanskje den mest kritiske faktoren nå. Foreløpig har vi nådd ut til over 86.000 mennesker med nok vann til drikke, matlaging og personlig hygiene - i tillegg til at vi har satt opp vanntanker i de uformelle teltleirene i Katmandu Valley. 5000 midlertidige toaletter gjør at 150.000 mennesker får redusert risiko for sykdom.

12 distrikter er spesielt hardt rammet etter jordskjelvet, og myndighetene har erklært unntakstilstand i disse. Dette er også områdene UNICEF konsentrerer seg mest om. Mange sykehus er ødelagt og kapasiteten sprengt, men det settes opp midlertidige løsninger. Behandlingsbehovet har dreid i retning av infeksjonsbehandling og psykisk hjelp fremfor livreddende arbeid slik det var de første dagene. Og i Nepal, hvor 40 prosent av barna fra før av var alvorlig feil- og underernært, deler vi ut ernæringstilskudd, vitaminer og høyenergikjeks til de minste. Snart starter UNICEF med partnere også en vaksinasjonakampanje mot meslinger.

Barna trenger "friminutter"
Svært mange av skolene i Nepal er helt eller delvis ødelagt av jordskjelvets krefter, og det vil gå lang tid før disse er bygget opp igjen. I mellomtiden har UNICEF etablert 15 "Child Friendly Spaces", hvor barna får aktivitetstilbud og kan få psykososial hjelp. Barna trenger normalitet i en hverdag som i løpet av 45 skjebnesvangre sekunder ble snudd på hodet. Vi distribuerer også skolemateriell og vil etablere midlertidige skoler både i leirene og utenfor så snart det er praktisk mulig.

Foreløpig har UNICEF bedt verden om 400 millioner kroner til å dekke hjelpebehovet de første tre månedene. 1.7 millioner barn trenger akutt hjelp, og UNICEFs mål er å nå ut til dem alle. Hver eneste jente og gutt.

Klikk her for å gi din hjelp til jordskjelvofrene eller send sms NEPAL til 2040 og bidra med 200 kroner til hjelpearbeidet.

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

- Ikke alle var like heldige som oss, jeg så en lastebil med en død jente på lasteplanet

-En million barn trenger hjelp i Nepal

-Å bo i teltleiren er hardt

Unicef