Syria: UNICEF får hjelp frem

Sikkerhetssituasjonen i Syria er svært vanskelig. Likevel får vi ut hjelp både til barn i Syria og de som har flyktet ut av landet

Kort om situasjonen i Syria:

Situasjonen for barna i Syria er ekstrem. Flere har opplevd å se familiemedlemmer eller venner bli skadd eller drept og hjem har blitt ødelagt. Usikkerhet og frykt preger hverdagen til mange barn.Volden og kampene har også sendt flere tusen familier på flukt. Noen har søkt tilflukt i moskeer og skoler i områder av Syria som er tryggere. Andre har rømt til nabolandene Irak, Tyrkia, Libanon og Jordan. På grunn av den økende volden er også antallet FN-medarbeidere redusert. Anslag viser at det er minst 1 500 000 mennesker i Syria som nå trenger akutt hjelp.

Hva gjør UNICEF i Syria?

UNICEF jobber sammen med frivillige og lokale partnere på bakken for å få ut nødhjelp til de som trenger det. Sikkerhetssituasjonen er svært vanskelig for hjelpearbeiderne. LIkevel har UNICEF Syria og våre partnere fått ut hjelp til 94 000 mennesker bare i juli. 90% av disse er barn.

Hva gjør UNICEF i flyktningeleirene?

Mange barn har  rømt alene, eller sammen med familie og slektninger til de nærmeste nabolandene. 127 000  syrere befinner seg nå i  Libanon, Tyrkia,  Jordan og Irak. UNICEF har skalert opp programmene i Jordan og Libanon, for å kunne ta i mot de mange barna på flukt. I tillegg tilbyr vi assistanse til flyktninger i Irak og Tyrkia. Her jobber UNICEF med å skaffe rent vann mat og toaletter. I tillegg har vi et sterkt fokuspå å hjelpe barna å bearbeide    de sterke inntrykkene de har med seg fra Syria.

I tillegg har UNICEF opprettet midlertidige skolegrupper slik at barna ikke går glipp av undervisning over lang tid.  UNICEF bidrar også med annen nødhjelp, der i blant vannutstyr, et trygt sted for barna å leke, skolemateriell, presenninger,førstehjelpsutstyr, såpe og barneutstyr.

Et lite stikk som redder liv

UNICEF intensiverer hjelpen i Syria

Bli med til den syrisk-tyrkiske grensen

Unicef