Ett år siden hungersnøden på Afrikas Horn

Ett år etter at FN erklærte hungersnød på Afrikas Horn er den humanitære situasjonen bedre. Likevel trenger mange fortsatt hjelp.

- Jeg så små utmattede menneskekropper. Barn som vanligvis er fulle av liv, lå helt stille i sengen. Jeg så mødre med fortvilte blikk som våket over barna sine. Det sier generalsekretær i UNICEF Norge, Bernt G. Apeland som besøkte Afrikas Horn i fjor høst.

Regionen opplevde da den verste tørken på 60 år. Den langvarige tørken førte til dårlige avlinger og høye matpriser. 13 millioner mennesker trengte hjelp mot sult i Kenya, Somalia, Etiopia og Djibouti. 20.juli 2011 erklærte FN hungersnød.

- Krisen var en kombinasjon av tørke, fattigdom, ustabilitet, en livsfarlig kombinasjon som førte til underernæring og sykdom, sier Apeland.

En million barn hjulpet
Da FN erklærte hungersnød reagerte det internasjonale samfunnet og livsnødvendige midler ble tilgjengelig. UNICEF behandlet en million barn for underernæring. Halvparten av disse var alvorlig akutt underernært, en livstruende tilstand. Flere steder steder var det vanskelig å få hjelpen fram.

- Den vanskelige sikkerhetssituasjonen i Somalia gjorde det ekstremt vanskelig å komme inn med nødhjelp. Likevel klarte UNICEF, gjennom lokale partnere, å behandle over 450.000 barn for underernæring, forklarer generalsekretæren i UNICEF.

I tillegg til mat er rent drikkevann og vaksiner noe som UNICEF prioriterte å få sendt ut til katastrofeområder. Barna er allerede svake på grunn av underernæring og mange har ikke krefter nok til å kjempe mot sykdom i tillegg.

- Jeg så jeg hvordan svært underernærte barn igjen fikk liv i øynene etter behandlingen. Innsatsen nyttet, sier Bernt G. Apeland

Skjør situasjon 
Selv om det ikke lenger er hungersnød på Afrikas Horn er situasjonen fortsatt vanskelig for mange. 8 millioner mennesker på hornet trenger fortsatt nødhjelp, 872.000 barn trenger behandling for underernæring.

- Vi står sammen med barna så lenge de har behov for nødhjelp. Vi må opprettholde innsatsen for at de mest utsatte skal klare å hente seg inn igjen, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Afrika har i tillegg en matkrise i Sahel hvor 1,1 millioner barn står i fare for å dø av underernæring.

- UNICEF deler ut nødmat og jobber for å bedre vann- og sanitærforholdene i de 9 landene som er berørt. Vi trenger imidlertid mer penger fra det internasjonale samfunnet for å hindre at Sahel blir en reprise av Afrikas Horn i fjor.

Krisesyklusen kan brytes
UNICEF vil fortsette med nødhjelp til barn og familier på Afrikas Horn så lenge det er nødvendig. Samtidig vil organisasjonen jobbe for å hindre nye slike kriser i fremtiden.

- UNICEF arbeider for eksempel med å styrke basistjenester lokalt i Somalia. I Etiopia støtter og styrker UNICEF myndighetenes program for å forebygge, oppdage og behandle underernærte barn.I Kenya støtter UNICEF arbeidet med å integrere programmet for katastrofeforebygging i ulike sektorer og støtter arbeidet med gode varslingssystemer, forklarer Apeland.

 Det kortsiktige og det langsiktige arbeidet er estimert til 1,6 milliarder kroner. Pr 12.juli 2012 har kun 33 prosent av disse midlene kommet inn.

- For å sikre fremtiden på Afrikas Horn, må vi satse på barna. Vi må gjør barna robuste nok til å tåle en ny krise. Krisesyklusen kan brytes gjennom å bygge opp nok motsandskraft til å stå i mot nye stormer.

2 millioner barn er truet av krise på Afrikas Horn

Afrikas Horn: Halvparten av barna som når frem til leirene er underernært

Værfenomen setter livene til små barn i fare

Unicef