- Elsk meg

Ofte er det barna som ”fortjener” det minst, som trenger deg mest. UNICEF Norge vil inspirere voksne til å se bakenfor barns væremåte.

Vi har alle møtt dem. Den ufordragelige guttungen som bråker, banner og ødelegger. Han som foreldre kvier seg for at egne barn skal være sammen med. Vi har også sett den unnvikende jenta med nedslått blikk som bærer med seg et usynlig, men likevel så tydelig skilt med påskriften: ”ikke bry meg!”. Vi husker dem fra vår egen barndom, og vi ser dem også i dag; barna som fomler med å være en del av helheten på en trygg og levende måte. Barna som avviser oss, og barna som ingen orker å like.

Mandag 18.juni går startskuddet for kampanjen ”Elsk meg!”, som oppfordrer voksne til å se bakenfor barns atferd og til å gi litt av sin tid for å skape trygge, gode løsninger slik at alle barn kan føle seg inkludert i fellesskapet. Det er ikke så mye som skal til. Én som bryr seg kan være nok, og den ene, det kan være deg!

Tor Steinar var det mange voksne ville ha kalt en ”drittunge” da han var liten. Det mange ikke visste var at han hver dag dro hjem til en voldelig mor, og at bak den utfordrende atferden hans, lå det et sterkt ønske om rettferdighet og tilhørighet. Hør Per Steinars historie og delta i kampanjen på Facebook eller ved å gå inn på www.denene.no hvor vi hver dag løfter frem artikler fra historiebærere og fagpersoner, som handler om å se bakenfor.

Vi håper du vil dele kampanjen med dine bekjente, slik at flere barn blir sett og akseptert!

Snakk med barna om angrepene i Brussel

Tips til voksne for å forebygge og håndtere eksklusjon og mobbing

Du kan bety noe positivt for andre

Unicef