Et næringsliv for barn

Få bidrar til barns fremtidsmuligheter som næringslivet. Og få kan utfordre og true barndommen mer enn de samme bedriftene. Hvordan ivareta barns beste, til og med være en drivkraft for at barn blomstrer, samtidig som at kravene til lønnsomhet ivaretas? Dette spørsmålet rettet næringslivet til UNICEF, og sammen har vi utfordret hverandre og debattert oss frem til 10 viktige prinsipper for hvordan virksomheter kan og bør forankre sitt ansvar overfor barn.

De nylig lanserte ”Prinsipper for barn og næringslivets samfunnsansvar” er kanskje den største milepælen i vårt samspill med bedrifter. UNICEF og næringslivet kjenner hverandre godt. Vår felles historie handler om banebrytende samarbeid, kompetansebygging, gjensidig respekt og tillit – og fantastiske resultater for barn. At vi er en god match, er ingen tilfeldighet. Innovasjon, måloppnåelse og global slagkraft står sentralt hos begge. Bedriftenes verdikjede og markedstilnærming er ofte avgjørende for barns beskyttelse og forutsetninger i livet. De nye forretningsprinsippene understreker at det å skape positive og reelle endringer for barn, er en nødvendig del av samfunnsansvaret. Jeg synes det er viktig å påpeke at de ikke er ment å sette noen i gapestokk, men være et levende bidrag til et fremtidsrettet næringsliv som er sitt ansvar bevisst. Målet er at det ikke bare er barna som skal blomstre, men også familiene deres, lokalsamfunnet – og ikke minst næringslivet selv.   

Det er nå de 10 prinsippene skal leve videre i strategier og budsjetter. Jeg håper de inspirerer deg til å se barns rettigheter i et større perspektiv. At de skaper diskusjon, er bare verdifullt og gjør oss alle bedre. UNICEFs partnerteam og CSR-spesialister er parat til å sparre og gi råd. Jeg håper dere utfordrer oss og involverer oss i hvordan dere integrerer barns rettigheter i forretningsplanene. Vi er takknemlige for å ha dere på lag!

Barn i fokus: Stokke ny UNICEF-partner

UNICEF gratulerer IKEA

50-øringer til Filippinene

Unicef