UNICEF slår alarm

En million barn mangler mat i Sahel. Kappløpet mot en ny sultkatastrofe har startet.

UNICEF slår alarm om situasjonen for barna i Sahelbeltet i Afrika. En million barn mangler mat og står i fare for å bli kraftig underernært. Underernæring ødelegger barns liv og tar barneliv.

- Matmangel rammer barna hardest. De små kroppene tåler mangelen på mat dårlig, derfor må vi reagerer raskt, sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.

En varslet krise

Totalt 15 millioner mennesker i Sahel er rammet av den vanskelige matsituasjonen i området. Årsaken til matkrisen er lite regn som har ført til tørke, dårlige avlinger og høye matpriser. Krisen ble varslet allerede i fjor da det ble klart at avlingene ville feile.

- Allerede i desember i fjor begynte varseltrommene å slå. For hver dag blir lyden fra trommene høyere, men det kan se ut som om verden går rundt med øreklokker på, sier Apeland.

Hjelpeapparat på plass

UNICEF er allerede på bakken i de åtte landene som er berørt av krisen, og har begynt utdelingen av nødmatpakker. Det tar to måneder og koster 570 kroner å behandle ett barn som lider av akutt underernæring. UNICEF har bedt verden om 645 millioner kroner for å hjelpe barna i Sahel gjennom tørken, foreløpig har vi kun fått inn halvparten av det vi trenger.

-  Vi har nå et vindu for å avverge sultkatastrofen, men det vinduet er i ferd med å lukkes. Vi vet hvordan barna i Sahel kan reddes, men UNICEF er helt avhengig av at nok midler til å bli der gjennom hele tørkeperioden, sier UNICEFs generalsekretær.

Urolig situasjon

I tillegg til tørke har den politiske situasjonen i Mali og Nigeria gjort hjelpearbeidet ekstra vanskelig.  I det nordlige Nigeria gjør Boko Harem sikkerhetssituasjonen vanskelig. I Mali har 200.000 mennesker har flyktet til nabolandene på grunn av opprøret i landet.

-  Dette gjør det ekstra utfordrende for oss å nå noen av de mest utsatte barna, men vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe også dem, sier Bernt G. Apeland i UNICEF.

Kort om Sahel:

•  Et tørt savannebelte sør for Sahara som strekker seg fra Vest-Afrika og østover
•  Omfatter åtte land. Mauritania, Tsjad, Mali, Niger, Burkina Faso og nordlige deler av Kamerun, Nigeria og Senegal.
•  Dette er den tredje tørken som rammer området på ti år. Tørken som nå rammer området er den alvorligste siden sesongen 1983-84.

Kappløp mot ny sultkatastrofe i Afrika

20 millioner sulter

Sahel: Kolerautbrudd

Unicef