Kappløp mot ny sultkatastrofe i Afrika

En million barn er rammet av matmangel og ernæringskrise i Sahel. UNICEF og andre FN-organisasjoner jobber nå på spreng for å hindre en ny sultkrise i Afrika.

I høst og vinter var verdens oppmerksomhet rettet mot Afrikas Horn, hvor mer enn 10 millioner mennesker trengte nødhjelp på grunn av tørke og uroligheter. Nå er en lignende krise under oppseiling i Sahelområdet like sør for Sahara.

Mer enn én million barn under fem år er alvorlig underernært, en dødelig tilstand.

- Underernæring dreper. Med én million barn i faresonen er det viktig at vi handler raskt for å sikre behandling av barna, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i UNICEF Norge.

Varslet krise

Allerede i fjor vinter gikk alarmen da regnværet uteble og skapte en alvorlig tørke i store deler av Sahel, i et belte som strekker seg gjennom åtte land i Vest-Afrika. Niger er det hardest rammede landet, hvor 331 000 barn under fem år allerede er alvorlig underernærte.

UNICEF og samarbeidspartnerne våre er allerede i gang med å distribuere nødmatpakker og sørge for rent drikkevann for å sikre at barn som allerede er svekket ikke dør av malaria eller kolera.

- Nøkkelen ligger i å komme i forkant av krisen. Den første hjelpen er allerede på vei, sier Apeland.

Økt vold

Den politiske situasjonen i Libya har også bidratt til å øke presset på Sahel. Gjestearbeidere er tvunget til å vende hjem, og mange familier er avhengige av pengene som blir sendt hjem, spesielt når matprisene øker. Økt tilgang på våpen har ført til mer vold, særlig i Mali, Mauritania og Niger.

 - Dette skaper usikkerhet i hele regionen, og har allerede resultert i fordrivelse og flyktningstrømmer som kompliserer arbeidet, og skaper eget behov for respons, sier David Gressly, som er UNICEFs regiondirektør for Øst-Afrika.

UNICEF slår alarm

2 millioner barn er truet av krise på Afrikas Horn

Sahel: Kolerautbrudd

Unicef