India poliofritt, men kampen fortsetter

I januar var det ett år siden siste registrerte tilfelle av polio i India. Landet var tidligere et av de stedene hvor polio var mest utbredt, og snart kan landet taes av listen over hvor denne alvorlige sykdommen fremdeles finnes. Dette er et stort og viktig skritt i arbeidet med å utrydde denne sykdommen på verdensbasis.

Så sent som i 2009 toppet India antall tilfeller i verden, men takket være et omfattende vaksinasjonsprogram har det vært gjennomført en massiv innsats -  nærmere èn milliard doser er blitt utdelt. 70 millioner barn i risikoområder fått flere doser.
At India har nådd denne milepælen er en viktig seier for helsevesenet i landet og viser at polio kan utryddes for godt dersom man jobber målrettet. Antall tilfeller har på verdensbasis blitt redusert fra 350 000 i 1988 til 647 tilfeller i 2011 takket være store vaksinasjonsprogrammer.

Alvorlig sykdom

Selve sykdommen er svært smittsom og kan gi alvorlige lammelser. Hvis den ikke behandles i tide kan den i verste fall medføre død. Det finnes ingen kur og eneste beskyttelse er vaksinasjon. Norge har tidligere også vært rammet, men siste registrerte tilfelle var i 1969. Siden da har det vært registrert seks tilfeller, alle smittet i utlandet. Europa ble erklært poliofritt i 2002.

Kampen mot spredning fortsetter

Det er viktig å fortsette vaksinasjonskampanjen for å sikre at resultatet består. Sykdommen kan ellers lett blusse opp igjen fra andre steder som Pakistan, hvor den ennå finnes. De siste årene har det vært utbrudd i Angola, Bangladesh, Nepal, Tadsjikistan og Russland med smitte fra India.

Pakistan, Afghanistan og Nigeria er nå de eneste landene der polio har eksistert uavbrutt. I Afrika finnes sykdommen i dag i Nigeria, Tsjad og DR Kongo, med sporadiske utbrudd i Den sentralafrikanske Republikk.

Fokus for det videre arbeidet i kampen for å utrydde polio er nå Pakistan, Nigeria og Tsjad.

Du kan bidra!

Du kan også være med å støtte kampen for å gjøre verden poliofri. Fra vårt utvalg av Verdensgaver kan du kjøpe poliovaksine som vi kan distribuere videre til de som trenger det. Klikk her.

Fakta om polio

  • Poliomyelitt er svært smittsomt, og forårsakes av poliovirus.

  • Sykdommen er potensielt dødelig. Det finnes ingen kur for sykdommen, men den kan behandles.

  • For 10-30% av de smittede vil sykdom utvikles. Sykdommen angriper nervesystemet og kan angripe nerver fra ryggmargen og ut til musklene.

  • 1 av 200 barn som er smittet utvikler lammelser og man kan dø som følge av sykdommen.

  • 90 prosent av de som er smittet har ingen symptomer. Andre opplever feber og hodepine, stiv nakke, diaré, oppkast og vonde muskler. For noen kan det oppstå lammelser. Dersom pustemuskulaturen lammes vil dette føre til død. Bortsett fra vaksine, finnes det ingen kur mot poliomyelitt.


UNICEF, WHO, Rotary International, the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) står bak kampanjen The Global Polio Eradication Initiative (GPEI). UNICEF har i India blant annet bidratt med å levere vaksiner og logistikk.

 

Vaksinering på rødt lys

30 prosent kan dø av meslinger

  • Poliovaksine i Syria

Krigen er ikke over

Unicef