Volden i Syria rammer barna hardest

Volden i Syria blir stadig verre, til tross for verdenssamfunnets påtrykk for å finne en fredelig løsning. UNICEFs øverste leder, Anthony Lake er svært bekymret over at stadig flere barn blir drept eller såret i urolighetene.

- Det er skremmende å se hvordan barn lider i Syria. UNICEF krever umiddelbar stans i alle voldshandlinger, og krever tilgang til alle familier som trenger humanitær hjelp, sier Lake.

Kampene i landet gjør at tilgang til sykehus er svært begrenset og det er vanskelig å få den medisinske behandlingen de skadde har behov for. Mange barn har også psykiske traumer etter å ha vært vitner til vold eller mistet familiemedlemmer.

- Det er viktig å huske at barna ikke har noe ansvar for det som skjer.  De er ofrene i denne forferdelige tragedien. De har bruk for beskyttelse og hjelp som humanitær til, og de trenger den nå, sier Lake.

UNICEF har tidligere rapportert om hvordan barn blir tilfeldig anholdt, utsettes for tortur eller blir utsatt for seksuelle overgrep i Syria.

Syria

UNICEF intensiverer hjelpen i Syria

Bli med til den syrisk-tyrkiske grensen

Dobling av antall barn som søker asyl i Europa

Unicef