Mål om rent drikkevann er nådd

Et av delmålene i FN’s Tusenårsmål om at minst 88 prosent av verdens befolkning skal ha rent drikkevann innen 2015 er allerede oppnådd, viser ny en rapport

- Det er veldig gledelig at vi allerede nå har nådd ett av målene som er bekresvet i Tusenårsmålene. Når verdens ledere går sammen så oppnår vi resultater, sier Bernt G. Apeland som er generalsekretær i UNICEF Norge.
 
Økt tilgang på rent vann er spesielt viktig for barn. Hver dag dør om lag 3.000 barn av diaré, og rundt 10 prosent av alle sykdommer er forårsaket av dårlig drikkevann, opplyser UNICEF.

En forutsetning

- Rent drikkevann er derfor en forutsetning for å nå et av de andre Tusenårsmålene: Å redusere barnedødeligheten. Fremdeles mangler over 780 millioner mennesker tilgang på rent drikkevann. Derfor er det fremdeles mye arbeid som gjenstår, sier Apeland.
 
Rapporten «Progress on Drinking Water and Sanitation» viser at 89 prosent av verdens befolkning, drøye 6 milliarder mennesker, nå har tilgang til rent drikkevann. Innen 2015 regner man med at tallet er 92 prosent, ifølge UNICEF.
 
- Når vi har oppfylt dette målet flere år før fristen, kan vi satse enda hardere på å nå de andre Tusenårsmålene. Samtidig må vi se fremover og se hvilke mål vi skal jobbe mot etter 2015. Vi kan ikke gi oss nå, sier Apeland.

Hva er FNs Tusenårsmål?

  • På det første FN-toppmøtet etter tusenårsskiftet ble verdens ledere enige om konkrete mål for å få en bedre og mer rettferdig verden.

  • Målene kalles FNs Tusenårsmål og skal nås før 2015.

  • Består av 8 mål og 18 delmål, med flere indikatorer slik at resultatene kan måles

  • Dette er første gang alle medlemslandene i FN har blitt enige om helt konkrete mål å jobbe mot.

  • Det overordnede målet er å utrydde ekstrem fattigdom og sult. 

Last ned hele rapporten "Progress on Drinking Water and Sanitation 2012

Vi har 1000 dager å gjøre det på

Barnedødeligheten går ned

Vaksinesamarbeid skaper sosial rettferdighet

Unicef