Byene svikter barna

Vår årlige rapport om situasjonen for verdens barn: "State of the World’s Children 2012" er lansert. I år handler rapporten om situasjonen til sårbare barn i byer. Økende urbanisering fører til flere barn i slum og fattigdom uten mulighet til å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter, og konsekvensen er at den urbane underklassen vokser.

Halvparten av verdens befolkning i dag lever i byer. Det betyr mer enn én milliard barn. Barn født i byer teller allerede for 60 % av økningen i den urbane befolkningen, og om få år vil flertallet av verdens barn vokse opp i urbane strøk. Til dette er det knyttet mange utfordringer – spesielt for de mest sårbare barna.

Forskjellene øker

De fattigste barna bor ikke nødvendigvis i de fattigste landene. Utbyggingen av tjenestetilbud i verdens storbyer holder ikke tritt med befolkningsveksten i byene. Som et resultat får stadig færre fattige barn i byer dekket tjenestetilbud som helse, sanitærforhold eller utdanning. Etter hvert som storbyene vokser, vokser derfor gruppen som faller utenfor, og forskjellene mellom fattig og rik øker.

Rapporten understreker hvor viktig det er å få bedre innsikt og kunnskap om situasjonen til barn som bor i verdens byer. Gjennomsnittstall på levevilkår i byene skjuler forholdene som de mest sårbare og fattigste barna lever i. Dermed er det lett å ignorere behovene til barn i byer og la være å tilrettelegge for at barns rettigheter blir oppfylt.

De usynlige barna

En tredjedel av verdens bybarn lever i slumområder. Leveforholdene i slummen er elendige, som regel uten tilgang på rent vann, med åpen kloakk, og dårlige, overfylte boliger. I mange tilfeller ligger sykehus og skoler like utenfor slummen. Siden flesteparten av barna som bor i slumområder mangler papirer, har de ikke tilgang til disse tjenestene. Barn som ikke er registret ved fødselen ”eksisterer ikke”, og havner dermed ”under radaren”. De mister mulighet til skolegang og helsetjenester, og er dermed spesielt utsatt for misbruk, menneskehandel og barnearbeid. Dårlig ernæring og sanitære forhold er blant de viktigste grunnene til at barn dør tidlig av sykdommer som enkelt kunne vært unngått.

Samtidig lever flere titall millioner barn lever på gaten, hvor forholdene er enda verre. Disse barna er enda mer sårbare, og ekstra utsatt for vold og overgrep. Barn som migrerer er spesielt utsatt for utnyttelse, misbruk og menneskehandel.

Barn er billig arbeidskraft

Så mange som 215 millioner jenter og gutter er tvunget til å arbeide for å overleve. Ofte blir barn satt til de farligste jobbene, og tjener som regel mindre enn halvparten av det voksne tjener. Over halvparten av barnearbeiderne jobber med helseskadelig arbeid, i sexindustrien, som husslaver eller for eksempel med skadelige løsemidler, bygg og anlegg eller i såkalte ”sweatshop”, trange verksteder uten dagslys eller frisk luft. Arbeidsdagene er lange, og barn som jobber under slike forhold har liten eller ingen mulighet til å utvikle seg, eller komme ut av situasjonen de befinner seg i.

For å lese mer om situasjonen til barn i byer, se "The State of the World's Children 2012

Barnedødelighet: Det umulige er mulig!

2 års-rapport: Syrias tapte generasjon

Brasil: i dag braker det løs!

Unicef