Barnedødeligheten går ned

Dødeligheten blant barn under fem år er på vei ned, men likevel dør 21.000 barn under fem år hver eneste dag. De fleste dør av sykdommer som kunne vært forhindret, viser en ny rapport fra UNICEF og WHO.

I 2010 døde 7,6 millioner barn under fem år, sammenlignet med 12 millioner i 1990.

-  Vi må glede oss over fremgangen, men vi kan ikke være fornøyde når 21.000 barn fortsatt dør hver eneste dag av sykdommer som lett kunne vært forhindret. Hvis vi skal ha noe som helst håp om å nå tusenårsmålet må innsatsen mangedobles i de fire årene som er igjen før 2015. Det er helt maktpåliggende at vi opprettholder og øker innsatsen, særlig i Afrika sør for Sahara og Sør-Asia, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i UNICEF Norge.

Den høyeste barnedødeligheten finner vi i Afrika sør for Sahara, der et av åtte barn dør før det har fylt fem år.

-  Selv om barnedødeligheten sør for Sahara fortsatt er uakseptabelt høy, har trenden også der vært at flere barn overlever. Barnedødelighetsraten synker raskere nå enn for et tiår siden. Dette viser at det er mulig å få til forbedringer selv i de fattigste delene av verden, hvis vi bare er villige til å investere nok, sier Apeland.

Mellom 1990 og 2010 har den globale barnedødelighetsraten gått ned med en tredjedel, fra 88 dødsfall per 1000 levendefødte barn i 1990 til 57 i 2010. De mest vanlige dødsårsakene er lungebetennelse, diarésykdommer og komplikasjoner i forbindelse med fødsel, og 70 prosent av dødsfallene skjer innen barnet har fylt ett år.

Hele 82 prosent av dødsfallene blant barn under fem år var konsentrert i Afrika Sør for Sahara og Sør-Asia i 2010, sammenlignet med 69 prosent i 1990.

UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF arbeider i nærmere 190 land for å bidra til at barn overlever og får et godt liv. UNICEF arbeider for barns rettigheter både i og utenfor Norge. Prioriterte oppgaver er trygt drikkevann, helse og ernæring, god grunnleggende skolegang, og å beskytte barn mot vold og utnyttelse. UNICEF mottar ingen midler fra FN og er helt avhengig av økonomisk støtte fra enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og regjeringer.

Noen fakta fra rapporten ”Levels & Trends in Child Mortality 2011”:

  • 7,6 millioner barn under fem år døde i 2010, sammenlignet med 12 millioner i 1990, viser nye estimater fra UNICEF og WHO.
  • Det ert flest dødsfall i India, der 22 prosent av alle dødsfall blant barn under fem år finner sted. Nest flest er det i Nigeria (11 prosent). Deretter følger DR Kongo, Pakistan og Kina.
  • Afrika sør for Sahara har den høyeste barnedødelighetsraten, det vil si antall dødsfall per 1000 levendefødte barn
  • Lungebetennelse er årsak til flest dødsfall blant barn under fem år (18 prosent). Deretter følger diarésykdommer (15 prosent), komplikasjoner i forbindelse med for tidlig fødsel (12 prosent) og surstoffmangel under fødsel (9 prosent)
  • Ved mer enn en tredjedel av alle dødsfall blant barn under fem år er underernæring en underliggende årsak
  • Tusenårsmål nummer 4 sier at dødeligheten blant barn under fem år skal reduseres med to tredjedeler fra 1990 til 2015 (det vil si at barnedødelighetsraten skal reduseres med to tredjedeler)

Vi har 1000 dager å gjøre det på

  • Bernt Apeland

Barnedødelighet halvert siden 1990

Barnedødeligheten halvert, men det går for sakte

Unicef