Haitis barn - to år etter jordsjelvet

12 januar for to år siden rammet et kraftig jordskjelv Haiti og la store deler av hovedstaden Port-au-Prince og flere andre byer i grus. Avgjørende fremskritt har blitt gjort for å gjenoppbygge samfunnet og legge grunnlag for en lysere framtid for landets barn, men store utfordringer gjenstår for å få landet på fote. Det viser en ny rapport fra UNICEF.

UNICEF er en av organisasjonene som leder og koordinerer hjelpearbeidet i Haiti. I nært samarbeid med regjeringen, andre FN-organer og frivillige organisasjoner, arbeider UNICEF for å sikre barn beskyttelse, skolegang, vaksiner, forhindre at barn dør av underernæring og sørge for rent drikkevann og gode sanitærforhold.

Responsen til katastrofen var eksepsjonell

Mer enn 200 000 mennesker omkom og over 1,6 millioner mennesker ble husløse i jordskjelvet. Men responsen til katastrofen var også eksepsjonell.

- Haiti var det fattigste landet på den vestlige halvkule allerede før jordskjelvet, og jordskjelvet forverret situasjonen ytterligere. Den kroniske, underliggende fattigdommen er fortsatt et stort problem, men når man ser på det som er gjort i forbindelse med jordskjelvet, er man kommet lang vei på to år. Den brede og massive hjelpeinnsatsen har gitt en unik mulighet til å skape en bedre framtid til de som ble rammet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i UNICEF.

Skolegang en av de viktigste investeringene for utviklingen av et lands fremtid. En stor innsats har blitt gjort for å forbedre utdanningen og skape et skolesystem som er gratis og tilgjengelig for alle barn. Haitis regjering har tatt et stort skritt fremover i å fjerne skolepenger for alle barn i landet.

  • UNICEF har hjulpet 750 000 barn tilbake til skolen
  • UNICEF har trent opp 15 000 nye lærere
  • 193 jordskjelvsikre skoler er bygget for 40 000 barn

Det er også gjort store fremskritt innen vann- og sanitærtilbud, og helsevesenet er forbedret. Rapporten viser også at nesten:

  • 400 000 barn har blitt undersøkt for underernæring
  • 15 000 av har fått akutt behandling
  • 170 000 barn har blitt vaksinert mot farlige sykdommer
  • Antall barn som blir vaksinert har økt fra 58 prosent før jordskjelvet til 80 prosent i dag
  • 500 000 mødre har fått veiledning om ernæring og amming

8780 enslige mindreårige er registrert etter jordskjelvet, og UNICEF har bidratt til at 2770 av dem nå er gjenforent med sine familier. Lovverket er styrket, og politiet har gjort det vanskeligere å drive menneskehandel og transportere barn over grensen. 120 000 barn er sikret mulighet til å leke trygt i barnevennlige sentre.

Fremdeles store behov Allerede før jordskjelvet var Haiti et svært fattig land med dårlig infrastruktur, stor sosial ulikhet, vold og lovløshet. Mange barn gikk ikke på skole og hadde ingen tilgang på helsetjenester, rent vann og toaletter.

550 000 mennesker lever fremdeles i leirer

Men tross for flere seiere, lever fremdeles 550 000 mennesker i leirer og midlertidig husvære. Mange av leirene er overbefolket, og beboerne lever i frykt for å bli kastet ut. Kolera bryter stadig ut, og til nå har 7 000 mennesker mistet livet i epidemien.

- Vi skal feire fremgangen som har vært på Haiti, men det er fortsatt behov for at verdenssamfunnet står sammen med Haitis befolkning og myndighetene også i årene framover. Det tar lang tid å snu dette. Så tross stor innsats og lyspunkter vil Haitis barn trenge hjelp i lang tid fremover, sier Apeland

 

Haitis befolkning er hardt rammet

Flere barn rammes av krig

Tar igjen tapte vaksiner

Unicef