Når barn føder barn

I dag er det Verdens befolkningsdag med fokus på jenter som i altfor ung alder blir gravide. Hele 16 millioner jenter under 18 føder barn hvert år! Ytterligere 3,2 millioner barn utsettes for utrygge aborter, det vil si at aborten blir utført av en person som mangler medisinsk kompetanse til å utføre inngrepet. 70 000 unge jenter mellom 15 og 19 dør årlig som følge av graviditeten. 

-       Når jentene er så unge øker risikoen for komplikasjoner under graviditeten og fødselen, som igjen kan føre til varige skader, uførhet og i mange tilfeller dødsfall, forteller Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

I følge FNs befolkningsfond blir 19 av 100 jenter i utviklingsland gravide før de fyller atten år. Hver sjette av disse gravide jentene er under femten.

-       Dette handler om menneskerettigheter, det vil si barns rettigheter. Graviditet betyr ofte en brå slutt på barndommen, det går utover skolegang og betyr tapte muligheter for fremtiden, sier Apeland.

Ofte er graviditeten en konsekvens av barneekteskap, mangel på informasjon og utdanning, kjønnsdiskriminering og/eller seksuell tvang. Barneekteskap med påfølgende barnegraviditet er også et fattigdomsproblem; fattige foreldre gifter bort jentene sine tidlig fordi de ikke ser seg istand til å brødfø dem selv.

-       For å løse disse problemene må vi få alle jenter inn i grunnskolen og også gi dem muligheten til videre utdanning, sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

-       Når en ung jente blir utdannet vil hun med større sannsynlighet gifte seg senere og utsette barnefødsler til hun er klar. Hun vil få sunnere barn, tjene egne penger og sørge for at hennes egne barn også får utdanning.

UNICEF og FNs mål er en verden der hver graviditet er ønsket og hver fødsel er trygg; en verden der hver unge kvinne får muligheten til å leve ut sitt potensial og bestemme selv om og når hun ønsker barn.

 

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Når barn føder barn

Jeg gråt da Dina fortalte om sitt liv. Barn skal ikke ha det sånn.

Libanon: Ser håp i barnas bilder

Unicef