Skolen livsviktig for barn i krig

Den gode nyheten er at antall barn som ikke går på skole er halvert i løpet av de siste ti årene, og at det nå er like mange jenter som gutter i grunnskolen. I følge den nye statusrapporten for FNs tusenårsmål ble tallet på barn som mangler skolegang redusert fra 102 millioner til 57 millioner mellom 2000 og 2011. 

Den dårlige nyheten er at det fortsatt er for mange barn i verden som ikke får tilgang til grunnutdanning, og at krig setter den positive utviklingen i revers.

Barn i krig og konflikt og barn på flukt opplever ofte å miste muligheten til å gå på skole. Uten skolegang over lang tid mister de også nøkkelen til fremtiden. I et krigsherjet land som Somalia har skolevesenet ligget nede i over 20 år. Mange snakker om en tapt generasjon. Nå frykter mange at det samme vil skje i Syria.  

Utdanning er livreddende nødhjelp

Krigen i Syria er inne i sitt tredje år, og barna betaler den høyeste prisen for konflikten. Altfor mange barn har opplevd eller sett ubeskrivelige grusomheter. Vonde bilder har brent seg inn i sinnet. Det beste vi kan gi barna er noe annet å tenke på: Oppgaver å løse, rutiner, normalitet, skole. 

-        Utdanning kan på mange måter regnes som livreddende nødhjelp, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge. Skolen blir en dråpe av normalitet i en kaotisk og traumatisert livssituasjon, og samtidig et fundament for å klare seg videre i livet – etter en konflikt som forhåpentligvis tar slutt så fort som mulig.

Frykter en tapt generasjon 

I flyktningleirene oppretter UNICEF provisoriske skoler og dagsentra for barn der de kan føle seg trygge og beskyttet. Barna får muligheten til både undervisning og lek i et trygt miljø, samt gruppeterapi og hjelp til å bearbeide traumer. 

UNICEF har så langt bidratt med provisorisk skolegang og undervisning til over 140 000 barn i og utenfor Syria.  Men behovet er langt større. Målet til UNICEF er å sørge for skole og undervisning til 585 000 barn i løpet av 2013. Men med den enorme tilstrømningen av flyktninger, har UNICEF og andre hjelpeorganisasjoner store problemer med å dekke dette behovet. 

-   Dette er en krise som er blitt barnas krise, og hvis vi ikke får inn de midlene vi trenger er vi faktisk i ferd med å få en tapt generasjon i Syria, med barn som ikke har hatt skikkelig skolegang eller skikkelig oppfølging i løpet av de siste to-tre årene, sier UNICEF Norges generalsekretær.

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Skolestart: Ingen skolestart for 57 millioner barn

Libanon: Ser håp i barnas bilder

Skolegang og beskyttelse kan redde en hel generasjon

Unicef