Immunisering og ikke-smittsomme sykdommer i post-2015

Nylig har FNs høynivå panel lagt frem forslag på 12 nye utviklingsmål som skal erstatte Tusenårsmålene som går ut i 2015. Å sikre sunne og friske liv til hele verdens befolkning er et av målene.

Seth Berkley (GAVI), Anne Lise Ryel (Den norske Kreftforening) og Lars Lien (norsk helsenettverk for utvikling) vil alle fokusere på betydningen av å prioritere immunisering, vaksinering og ikke-smittsomme sykdommer i den nye Post-2015 utviklingsagendaen.

Dato for møtet: 20. Juni 2013

Tid: 1400-1530

Sted: Utviklingshuset, Aker Brygge

Registrering: mail@unicef.no (innen 18. juni 2013)

Info: www.fndebatt.no/#fndebatt

Seminaret  vil foregår på engelsk. 

Velkommen!

 

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Statsbudsjettet 2013: Økt satsing på barn og bistand

30 prosent kan dø av meslinger

Tusenårsmålene: De fattigste barna henger etter tross stor fremgang

Unicef