Barndommen stjålet fra 150 millioner barn

Barnearbeid hindrer barn i å utvikle og utfolde seg. Det ødelegger muligheten til skolegang, skader helsen og frarøver dem retten til å være barn.

- Mange barn jobber for å hjelpe til i familien og bidra til familiens overlevelse. Det vi må sette en stopper for er arbeid som går utover helsen og muligheten til å gå på skole, leke og være barn, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

Flest jenter
Det er jordbruket, servicenæringen og industrien som har flest barn i arbeid. Barna arbeider med jorda, enten for sin egen familie eller for andre, de brukes som hushjelper, og de blir utnyttet og brukt til skadelig arbeid i servicenæringen og i industrien. Dette er de fattigste barna, de bor ofte på landsbygda, og flertallet er jenter. Jenter som jobber som hushjelper i private hjem er de aller mest sårbare, fullstendig utenfor sosial kontroll. Ingen ser at barna blir utnyttet og tvunget til å jobbe altfor lange arbeidsdager. Risikoen for at disse jentene også opplever vold og seksuell utnytting er stor, samtidig som misbruket blir usynlig.

- Mange av barna som  jobber har en hverdag full av farer. Arbeidet er ofte fysisk og psykisk anstrengende med ekstremt dårlig arbeidsforhold og nesten ingen lønn. Av alle dem som blir tvunget til å arbeide og lever under slaveliknende vilkår i verden i dag, er nesten halvparten barn, forteller Apeland

Må se på de underliggende problemene
Løsningen på problemet er ikke alltid å ta barnet helt ut av arbeidet. Det er viktig å se på årsaken til at barnet arbeider og finne ordninger som løser de underliggende problemene. Ett tiltak kan for eksempel være økonomiske støtteordninger til fattige familier. Barn som får gå på skole har også mye mindre sjanse for å måtte arbeide.

- Derfor er det helt avgjørende å satse på utdanning. Spesielt viktig er det at foreldre blir bevisst på hvilken nytte jenter har av skolegang, slik at de ikke blir sendt bort for å jobbe i stedet, sier Apeland.

Barna fra bomullsmarkene
Innovative tiltak for å få slutt barnearbeid viser gode resultater. I Gujarat i India, for eksempel, har UNICEF i samarbeid med IKEA Foundation startet opp et nettverk for tenåringsjenter (AGN, form Adolescent Girls Networks (AGN)), som gir opplæring til unge jenter med fokus på problemstillinger knyttet til brudd på barns rettigheter, som barnearbeid og barneekteskap. AGN er etablert i alle de  3450 landsbyene i Gujarat, med rundt 35.000 medlemmer. Nettverket identifiserer barn som jobber – for eksempel på bomullsmarkene – og prøver å overtale foreldrene til å sende dem tilbake til skolen. AGNs har identifisert over 60 000 barn som burde vært i skole i stedet for å jobbe. Rundt 20.000 barn er nå tilbake på skole. (se bilder fra prosjektet vedlagt)

Myndighetenes ansvar
UNICEF påpeker at det først og fremst er regjeringenes ansvar å få slutt på barnearbeid. Organisasjonen støtter ILO-konvensjonen 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem, som ble vedtatt i 2011. Konvensjonen retter seg særlig mot kvinner og jenter som jobber som hushjelper. De faller ofte utenfor avtaler og reguleringer i arbeidslivet, og er derfor i en spesielt sårbar situasjon. UNICEF gratulerer Uruguay, Filippinene og Mauritius med å være de første landene som ratifiserer konvensjonen. Ytterligere 20 land har satt i gang prosessen med å vedta av ILO-konvensjonen.

UNICEF støtter myndighetene i deres arbeid med å utvikle og iverksette omfattende programmer for å avskaffe barnearbeid.  Organisasjonen bidrar med kapasitetsbygging og teknisk bistand til å utvikle juridiske og politiske rammeverk, og oppfordrer myndighetenes til å fremme en positiv sosial endring og utfordre kulturelle normer som ligger til grunn for barnearbeid.

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

En helt vanlig dag på jobben

Jeg gråt da Dina fortalte om sitt liv. Barn skal ikke ha det sånn.

Stadig flere barn sto i kryssilden i 2013

Unicef