Ny giv for Somalia: Utdanning er nøkkelen

- Vi har ikke råd til nok en tapt generasjon. Utdanning er nøkkelen til alt, sier dr. Maryam Qasim, som er minister for utvikling og sosiale tjenester i Somalia.

Den nyvalgte ministeren var nylig i Norge for å mobilisere støtte til en kampanje for å få somaliske barn på skolebenken. For første gang siden borgerkrigen startet i 1991, har Somalia et parlament og en folkevalgt regjering, og gjenoppbyggingen av landet er i gang.

- Regjeringens første prioritering er å sørge for varig fred, utvikling og fattigdomsbekjempelse. Men  uten utdanning er ingen av delene mulig, sier ministeren.

Under 20 prosent kan lese og skrive
Somalias befolkning er ung, og bare mellom 15-20 prosent har fått utdanning, som regel privat og av variende kvalitet. Hele det offentlige skolesystemet har ligget brakk i over to tiår med anarkistiske tilstander, og få familier har hatt råd til skikkelig privatundervisning. Gjennom ”Go to School Campaign 2013-2015” er målet å få en million barn og unge i skole.

- Det endelige målet er at alle barn i Somalia, både jenter og gutter, skal få muligheten til gratis skolegang. I tillegg ønsker vi å gi unge, arbeidsløse muligheten til å lære seg å lese og skrive, og bli bedre rustet til å søke jobb, sier dr. Qasim.

Under en femtedel av Somalias voksne befolkning kan lese og skrive.  Derfor må regjeringens utdanningsprogram sikte inn mot flere aldersgrupper og nivåer av befolkningen. UNICEF er en viktig rådgiver og støttetspiller både i planleggingen og gjennomføring av Somalias ambisiøse utdanningsprosjekt, som har tre hovedmål:

  1. Formell grunnskole til alle barn
  2. Utdanning til unge voksne som aldri har gått på skole
  3. Yrkesutdanning, arbeidstrening og praksisordninger 

- Vi mangler rørleggere, elektikere og snekkere. Vi må sørge for utdanning og kapasitetsbygging på alle felt. Vi må mobilisere og styrke ungdommen slik at de kommer seg i jobb og bidrar til gjenoppbyggingen av landet, i stedet for at de blir passive mottakere av bistand, understreker ministeren.

Alle aktører må på banen
Prislappen på Somalias utdanningsprosjekt er beregnet til 112 millioner USD. Men enda viktigere enn penger er gode råd og kompetanseoverføring. Det Somalia trenger aller mest er et utdanningssystem som fungerer. Og det må bygges opp helt fra grunnen; nøkkelpersoner må ansettes i utdanningsektoren; skoler må rehabiliteres og bygges; lærere må identifiseres,utdannes og motiveres; skolebarna  må mobiliseres og undervisningsmateriale må produseres og deles ut.

- Det er en enorm utfordring å få alle relevante aktører med på laget.  Alle må samarbeide for at dette skal gå riktig vei, sier Mette Nordstrand, som er sjef for UNICEFs utdanningsprogram i Somalia.

Og Somalias regjering, i samarbeid med UNICEF, oppfordrer både nasjonale og internasjonale organisasjoner, religiøse ledere, media, det private næringsliv, politikere, musikere og andre med gjennomslagskraft til å bidra med sin støtte, enten det er økonomisk bistand, kompetanse eller støtte til å spre budskapet om hvor viktige det er å sende barna på skole.

Vender hjem for å undervise
Somalias diaspora spiller også en viktig rolle nå, og mange vender nå tilbake til hjemlandet sitt med optimisme og et ønske om å bidra til å få Somalia på fote igjen. 

- Vi opplever allerede en enorm respons fra Somaliere i utlandet som ønsker å vende hjem for å undervise. Og det er flott, for lærerne utgjør hjertet i vår kampanje.  Uten lærere kan vi ikke gjøre noe som helst, avslutter  Maryam Qasim – en av to kvinner i Somalias nye regjering – som med sin entusiasme gir håp for fremtiden til både gutter og jenter i det nye Somalia.

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Skolestart: Ingen skolestart for 57 millioner barn

TV-aksjonen 2017 til læring i krig

Libanon: Ser håp i barnas bilder

Unicef