Utdanning utjevner forskjeller

Tusenårsmålene og andre utviklingsmål har lenge fokusert på å bygge skoler og få flest mulig barn i skolen. Men under møtet på Litteraturhuset i dag gikk diskusjonen videre og fokuserte også på hvor viktig det er med kvalitet på undervisningen og gode lærerkrefter.

Skjult utestenging
Det har skjedd mye positivt de siste årene. Fra 1998 – 2008 økte antall barn i grunnskole med 52 millioner. Men fortsatt er det 61 millioner barn i verden som ikke får gå på skole. Og ikke bare det, 250 millioner barn som har nådd fjerdeklasse, kan fortsatt ikke lese og skrive.

-  Altfor mange barn i verden opplever en skjult utestenging. Du går på skole, men du lærer ikke, forklarte Tove Wang fra Redd Barna.

I Sør-Afrika, for eksempel, har man klart å få 100 prosent skoledekning, men kun 70 prosent av barna lærer noe. Mange barn kommer fra landsbyer der de aldri har hatt bøker, noen er underernærte og kommer sultne på skolen, noen får undervisning på språk de nesten ikke forstår, og mange har foreldre som ikke kan lese og skrive, og heller ikke gi dem leksehjelp.

Jenter i skole
Også utviklingsminister Heikki Holmås var opptatt av innholdet og kvaliteten på utdanningen, ved siden av målet om å få alle barn i skole.  Han understreket at utdanning ikke bare gir kunnskap, det endrer også holdninger. I sitt innlegg pekte han spesielt på hvor viktig det er at jenter får utdanning.

- Utdanning for alle reduserer ulikheter i samfunnet. Utdanning for alle er mulig! Og videre derfra er kvaliteten på utdanningen nøkkelen til å utjevne forskjeller.

Og med flere jenter i skole blir kjønnsforskjellene mindre, kvinner får en sterkere posisjon i samfunnet, og de blir bedre i stand til å gjøre det beste for sine barn

- Mødre som er utdannet vil sørge for at barna deres blir vaksinert, det er en større sjanse for at de hindrer kjønnslemlestelse av sine jentebarn, og de vil få jobber med høyere lønn, som igjen vil komme barna deres til gode, sa utviklingsministeren.

- Det er også viktig at jenter som går på skole har kvinnelige rollemodeller, sier Anthony Lake.

I Nigeria, for eksempel, er myndighetene opptatt av å sørge for flere kvinnelige lærere. I 2011 ble 2300 nigerianske kvinner utdannet som lærere. Noe som gjør det lettere og mer inspirerende for unge jenter å gå på skolen.

Bryt barrierer
UNICEF er også opptatt av å bryte ned andre barrierer som skolepenger, og kostnader ved å kjøpe skoleuniform. Vi bruker også ny teknologi, som mobiltelefoner og SMS, for å nå de som er lengst unna.”Den digitale trommen” er en suksess i Uganda – en robust datamaskin bygget inn i et oljefat, drevet med et solcellepanel, der landets beste lærere er tilstede ”inne i trommen”.

- Å investere i god utdanning til de mest forsømte og vanskeligstilte er den billigste og mest effektive måten å bryte fattigdomsspiralen, understreket Lake.

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Skolegang og beskyttelse kan redde en hel generasjon

Skolen livsviktig for barn i krig

Skolestart: En av tre mener lærerne ikke har den viktigste kompetansen

Unicef