Et lite stikk som redder liv

Mange av de syriske flyktningbarna er ikke rutinemessig vaksinert. UNICEF og partnere trapper derfor opp sin vaksinasjonskampanje -  i en region som allerede sliter hardt med å gi humanitær hjelp til millioner av mennesker berørt av Syriakrisen .

Bor trangt
Siden krisen startet for litt over to år siden har over 1,4 millioner syriske flyktninger flyktet til nabolandet Jordan, Libanon, Irak, Tyrkia og Egypt. I gjennomsnitt flykter nå 8.000 syrere fra landet daglig.

I tillegg er 4.25 million syrere internt fordrevne - nesten halvparten av dem barn. Mange bor trangt og under uhygieniske forhold der sykdommer lett kan spres. Konflikten i landet har ødelagt helsevesenet, inkludert det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Siden desember er 332 tilfeller av meslinger er rapportert i Domiz flyktningleir, nord i Irak. I Libanon er det rapportert om rundt 300 tilfeller, mens Syria har registrert 133 tilfeller. I Jordan har minst fem tilfeller blitt identifisert blant syriske flyktninger i den tett befolkede Za'atari-flyktningleiren. Tyrkia har det siste året rapportert om mellom 3000 og 4000 tilfeller av meslinger, 300 blant syriske flyktninger.

Barn under fem år mest utsatt
Meslinger er en viral luftveisinfeksjon som angriper immunforsvaret og gjør barn sårbare for dødelige infeksjoner. Sykdommen er ekstremt smittsom, og rammer raskt barn som ikke er vaksinert. Mange tror meslinger er en sykdom som kun forårsaker forbigående sykdom. Men meslinger kan være dødelig: så mange som fem av hundre meslingtilfeller blant barn kan føre til døden. De som overlever meslinger får ofte nedsatt funksjonsevne resten av livet , for eksempel blindhet, døvhet eller hjerneskade.

Før vi hadde tilgang på vaksiner mot meslinger, ble over 90% av barna smittet av meslinger før de nådde 15 år. Infeksjonene forårsaket mer enn to millioner dødsfall og mellom 15 000 og 60 000 tilfeller av blindhet på verdensbasis årlig. Barn under fem år som ikke er vaksinert, er mest utsatt for å dø.

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Tar igjen tapte vaksiner

Bli med til den syrisk-tyrkiske grensen

Nødhjelp når beleirede områder i Syria

Unicef