Mygg dreper 600.000 småbarn årlig

-Vi har bare råd til ett myggnett. Jeg, seksåringen og den aller minste sover under nettet. Mannen min og mine to andre barn må sove uten myggnett. Nå har det gjort en av jentene mine syke, forteller Mamouna Dibrila.

Hun og familien bor i Den sentralafrikanske republikk. Her er malaria et stort helseproblem og én av hovedårsakene til at barn dør.

- Jeg husker hvordan det var før vi fikk det ene myggnettet vi har. Vi hadde myggstikk over alt. De klødde, og vi klødde på dem og vi ble syke, forteller Mamouna som nå ønsker seg et myggnett til slik at hun kan beskytte hele familien.

Mygg dreper
Malaria er den tredje største barnedreperen i verden. Hvert år dør 660.000 mennesker etter å ha blitt stukket av malariamyggen, 90 prosent av disse er barn under fem år.

 -De minste kroppene tåler malaria-parasitten dårligst. Hvis barna ikke får behandling innen 24 timer etter at de første symptomene har meldt seg, er sjansen stor for at de ikke overlever, sier generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland

Malariatilfeller halvert
Hvert minutt dør ett barn av malaria. Det er nesten 30 skolebusser fylt med barn som dør hver eneste dag av en sykdom som lett kan forebygges og behandles. Likevel er antallet barn som dør av malaria halvert på kort tid.

-I 2008 satt FN i gang en storsatsing for å bli kvitt malaria. Siden da er mange millioner myggnett delt ut, og de hardest rammede landene har fått bedre tilgang til tester for rask diagnostisering og medisiner til behandling. Reduksjonen i antall mennesker med malaria og malariarelaterte dødsfall viser at kampanjen har virket, selv om vi på ingen måte er i mål sier Apeland.

Skjør seier
Det verden har oppnådd på disse årene står i fare for å bli revet raskt ned igjen. De første myggnettene som ble delt ut er snart utslitt og må erstattes av nye. Samtidig bidrar det internasjonale samfunnet med mindre penger til bekjempelsen av malaria nå, sammenlignet med for noen år tilbake.

 - Å forebygge malaria er det beste og billigste. Vi ser at når bruken av myggnett øker, er det betydelig færre barn som rammes av sykdommen. Samtidig ser vi at utbredelsen av malaria tar seg raskt opp igjen når man ikke bytter ut utslitte nett. Vi trenger derfor ressurser til å holde på den seieren vi allerede har og skalere opp innsatsen for å hindre nye malariaofre.

Afrikas sykdom
Malaria er en sykdom som i hovedsak rammer Afrika. 80 prosent av alle tilfellene og dødsfallene knyttet til sykdommen er i Afrika sør for Sahara. 16 prosent av barnedødeligheten på kontinentet kan tilskrives malaria.

 - Studier viser at malaria bidrar til å redusere økonomisk vekst i de hardest rammede landene. Å investere i bekjempelse av malaria er derfor å investere i Afrikas fremtid, sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

5 myggnett koster 116 kroner. Kjøpe myggnett til noen som trenger det her

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Målrettede angrep på barn

Fra Nordkapp til Bangui: Olaf Tufte gir "71 grader nord"-premie til Sentralafrika

350 barnesoldater løslatt i Sentralafrika

Unicef