Du kan bety noe positivt for andre

- Det der tør du ikke! Jeg vedder 50 kroner på at du ikke tør å spise den marken, sier Stian i klasse 6B som liker å være sjefen i gjengen.

Men Nicklas tør. Og Stian pusher han til stadig nye og sprøere påfunn, som han kanskje egentlig ikke har lyst til. Mens Nicklas svelger marken står klassekameratene rundt og vemmer seg. Ingen griper inn.

Stian og Nicklas er to av hovedpersonene i UNICEF Norges nye filmserie, som ble lansert på Cinemateket i Oslo i dag. Filmene handler om temaer som mobbing, gruppepress, utfrysning, selvbilde, bruk av mobiltelefon/sms i klasserommet, vanskelige hjemmeforhold, og hvordan det føles å være den dårligste på fotballtrening...

Ingen bør grue seg
Hensikten med episodene i ”Klasse 6B” er å bidra til å øke elevenes forståelse og empati for hverandre så flere barn føler seg trygge, respektert, inkludert og verdsatt.

- Jeg har ett ønske, og det er at alle barn skal glede seg til å gå på skolen – ikke grue seg, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen som var til stede under lanseringen.

Kunnskapsministeren understreket hvor viktig trivsel er, ikke bare for trivselens skyld, men også for å bli god i matte.  For å gjøre det bra på skolen. Alle barn har rett til et trygt miljø, og forskning viser at trygghet og trivsel er avgjørende for utvikling og læring. Derfor er det viktig med et kontinuerlig fokus på hvordan vi har det sammen.

- Vi håper flest mulig, både barn og voksne, vil se filmene og diskutere problemstillingene. Og vi håper lærere vil fange opp filmene og bruke i undervisningen, fordi det fremdeles er altfor mange barn som blir mobbet eller faller utenfor sosialt, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Bernt Apeland.

Barna finner selv løsninger
Filmene stiller mange spørsmål uten komme med ferdigspikrede svar. Under lanseringen var elever fra Ruseløkka skole til stede for å vise hvordan filmene kan brukes i timen, som utgangspunkt for diskusjon, rollespill og andre aktiviteter – der barna selv kommer med forslag til løsninger på utfordringene.

- Jeg ville spurt om han ville snakke om det, sier en av elevene fra Ruseløkka.

- Jeg ville kanskje spurt ”er det noe du vil jeg skal gjøre?”, sier en annen, på spørsmål om hva du ville gjort hvis du oppdaget at en av klassekameratene hadde problemer hjemme med en voldelig og alkoholisert pappa.

Alle er like mye verdt
Lærerveiledningen gir råd om hvordan filmene kan brukes og knytter situasjonene sammen med sentrale artikler fra FNs barnekonvensjon.

- Ingen er like, men alle er like mye verdt. Og hver eneste en av oss kan bety noe positivt for andre, sier generalsekretæren i UNICEF Norge, Bernt G. Apeland.

Du kan få filmene tilsendt ved å kontakte Ellen Sandøe på tlf: 24145112 , e-post: ellen.sandoe@unicef.no

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Tips til voksne for å forebygge og håndtere eksklusjon og mobbing

Det ligger mye makt i en bursdagsinvitasjon

Mobber du uten å vite det?

Unicef