Klasse 6B - fem kjente utfordringer i barns hverdag

Filmene skal inspirere til samtale, rollespill og andre aktiviteter om hvordan barn forholder seg til hverandre - og hvordan hver enkelt kan bidra til at flere føler seg inkludert og verdsatt.

De handler blant annet om mobbing og gruppepress, bruk av mobiltelefon/sms i klasserommet, skolens fadderordning, vanskelige hjemmeforhold, og hvordan det føles å være den dårligste på fotballtrening...

Tid og sted: Cinemateket i Oslo, 5. april kl.0945

PROGRAM:

  • Bakgrunn for filmene v/Bernt Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge
  • Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 
  • Visning av en episode med demonstrasjon av oppfølging v/elever fra Ruseløkka skole
  • Visning av de fire øvrige episodene
  • Presentasjon av de unge skuespillerne

Vi håper flest mulig både barn og voksne vil se filmene og tenke over temaene og problemstillingene, og vi håper lærere vil fange opp filmene og bruke i undervisningen, fordi det fremdeles er mange barn som faller utenfor sosialt. I Elevundersøkelsen i 2012 svarte for eksempel 6,8% av elevene at de opplevde å bli mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Andelen er høyere i barneskolen og har holdt seg uforandret de siste årene 

Alle barn har rett til et trygt miljø, og forskning viser at trygghet og trivsel er avgjørende for utvikling og læring. Derfor er det viktig med et kontinuerlig fokus på hvordan vi har det sammen.

Og vi spør: Hva kan DU gjøre istedenfor å bare se på andre blir mobbet eller har det vondt?

 

helenes bilde

Helene har harbeidet som kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge i 6 år

Gjennom jobben reiser hun en del i felt for å dokumentere UNICEFs arbeid. Helene arbeidet for UNICEF i Liberia, i forbindelse med Ebolaepidemien 2014/2015 og jobbet med krisekommunikasjon på regionkontoret til UNICEF i Vest- og Sentralafrika i 2016.

Haitis barn sviktet og utnyttet på barnehjem

Barn i fokus: Stokke ny UNICEF-partner

Millionstøtte til UNICEF fra NHH Aid

Unicef