SMS i kampen mot AIDS

Gloria Moonga holder sin seks uker gamle sønn tett inntil seg. Vi er på  på landsbygda i Zambia, på Nameembo Rural Health Clinic. Sykepleieren Eklina Chibenga tar en blodprøve for å finne ut om den nyfødte er HIV-smittet.

21 år gamle Gloria tok selv en HIV-test tidlig i svangerskapet og fant ut at hun var HIV-positiv. Selv om det var et sjokk, betydde det enormt mye for barnet hun bar på at hun fikk diagnosen i tide, slik at hun kunne komme igang med medisiner som forebygger smitte fra mor til barn - PMTCT,  Prevention of Mother to Child Transmission.

Med PMTCT-medisiner er det en 98 prosent sjanse for at barnet til en HIV-smittet mor vil bli født uten HIV. Og jo tidligere behandlingen settes i gang, jo større er sjansen for at barnet får en sunn, frisk og HIV-fri start på livet.

Raske resultater
Gloria fikk hjelp i tide takket være  prosjektet Mwana. Mwana betyr 'barn'. Det UNICEF-støttede prosjektet bruker ny innovativ mobilteknologi for å effektivisere HIV-testing og diagnostisering, for å følge opp gravide under svangerskapet og også for å sørge for at barnet og moren får den oppfølgingen de trenger etter at barnet er født. 

Prosjektet har spesielt lykkes i å redusere tiden det tar å viderebringe test-resultater fra laboratorier til klinikker som ligger langt utenfor allfarvei.

Prosjektet har tatt i bruk såkalt "RapidSMS", et gratis open-source mobilsystem som kan tilpasses lokale forhold og brukes til å skape mobil-apper som effektiviserer datainnsamling, logistikk og kommunikasjon. 62 helsestasjoner i Zambia er allerede del av prosjektet, mens målet er at alle helsestasjoner og lokale klinikker i Zambia er med i løpet av 2014.

Sparer tid og redder liv
På Nameembo-klinikken har tiden det tar fra du tester deg til du får resultatet blitt redusert fra to måneder til to uker. Tidligere ble test-resultatene levert med budbringer, nå har den nye mobilteknologien tatt over.

- SMS-formidling av testresultatene har virkelig hjulpet oss, sier Eklina som har jobbet på klinikken i over ti år. Før tok det altfor lang tid. Det er 28 kilometer til den litt større klinikken som formidler testresultatene, og mange av våre pasienter måtte gå dit til fots.

Nameembo-klinikken har fem rom og tilbyr sine helsetjenester til cirka 15000 innbyggere. En annen ung mor. Lonar Hamuzula, har netttopp født en datter. Ved siden av henne sørger RemindMi-agenten Mildred for å registrere fødselen. RemindMi er en app som som lagrer og deler viktig informasjon. RemindMi sørger også for å minne den nybakte moren om når hun må ta medisiner og når hun må møte til kontroll og oppfølging av barnet etter fødselen.

Det var en RemindMI-agent som fanget opp Gloria og sørget for at hun kom til seks-ukers-kontroll. Og hun vil få sin sønns testresultater om 14 dager.

- Jeg føler meg glad og trygg, for jeg vet at sønnen min er godt beskyttet, sier Gloria.

Bidra i kampen mot AIDS!

Med 20 kroner gir du to gravide kvinner en HIV-test, det første viktige skrittet for å sikre et liv uten HIV for to barn. 

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Bruker droner i kampen mot HIV

Ukraina: Hadde alt, mistet alt

Kronikk: En aidsfri generasjon i sikte

Unicef