Flere barn rammes av krig

I den årlige rapporten Humanitarian Action for Children 2013 presenterer UNICEF en liste over de landene med størst behov for nødhjelp til kriserammede barn.

Syria, Kongo, Sør-Sudan og Mali er nå blant landene med størst behov. Det er et resultat av mer krig og væpnet konflikt. I løpet av 2012 har konfliktene i disse landene økt både i styrke og omfang. Fra 1990 og fram til 2010 var tallet på væpnede konflikter i verden relativt stabilt. I 2011 økte antallet væpnete konflikter med nesten 20 prosent fra 31 til 37

Barnas traumer
Over 2,5 millioner syriske barn er rammet av krigshandlingene i landet. En halv million av disse barna har flyktet til nabolandene. Mange er sterkt traumatiserte etter å ha vært vitne til grusom vold. Mange av barna har også selv vært utsatt for vold, og de har levd i konstant frykt over lang tid. 

UNICEF og våre partnere jobber døgnet rundt for å hjelpe barna i Syria, og de som kommer til flyktningleirene i regionen. Mange kommer frem utmattet og uten noe mer enn det de står og går i. Syria og landene rundt har opplevd den kaldeste vinteren på ti år, og kulden gjør vondt verre. Det er prekært å gi flyktningene husly og varme klær.  I tillegg sprer sykdommer seg raskt i flyktningleire med dårlige sanitære forhold. Rent vann og toaletter er derfor livsviktig.

Samtidig som grunnleggende behov må dekkes, er det avgjørende at barna får hjelp til å bearbeide det vonde de har opplevd.

Barna har mareritt om nettene.  Noen blir redde når de hører lyden av helikoptre som kommer med nødhjelp. De tror det er nye luftangrep. Mange klarer ikke å snakke om det de har opplevd. Men de tegner. Barnetegninger av soldater som skyter mot små barn, hus og hjem forteller mer enn ord.

I flyktningleirene oppretter UNICEF provisoriske skoler og dagsentra for barn der de kan føle seg trygge og beskyttet. Barna får muligheten til både undervisning og lek i et trygt miljø, samt gruppeterapi og profesjonell hjelp til å bearbeide traumer. 


Ikke nok støtte
UNICEF ber i 2013 om 7,7 milliarder kroner til nødhjelp i 45 land. Mer krig i verden krever mer nødhjelp. UNICEFs mål for i år er å gi 3,5 millioner barn beskyttelse. Det er mer enn en million flere enn i 2012.  

Det fins også positive nyheter om barnas situasjon i verden. For eksempel er barnedødeligheten halvert siden 1990. Og i følge rapporten Humanitarian Action for Children 2013 er det i år mindre behov for nødhjelp i Latin-Amerika, samt de sørlige og østlige delene av både Afrika og Asia. Hjelpen kommer frem, og tallene vitner om konkrete resultater.

Likevel er livet fortsatt umenneskelig og brutalt for mange av verdens barn. Flere millioner barn trenger beskyttelse mot krig, vold, menneskehandel, seksuell utnyttelse og et liv som barnesoldat. Selv om behovet for mat og ernæring fortsatt er aller størst, er den nye globale trenden at flere barn rammes av krig. Krig forsterker nøden fra naturkatastrofer og matkrise. 

Men for at UNICEF skal kunne jobbe med å beskytte barn i konflikt, i tillegg til de andre krisene, er vår største utfordring å skaffe nok penger. 

I Syria og landene rundt trenger UNICEF minst 1 milliard kroner for å hjelpe barna som trenger det. Så langt har UNICEF kun fått inn 20 prosent av dette. Samtidig blir behovet større hver eneste dag. Dette er en dypt fortvilet situasjon, der UNICEF snart må begynne å prioritere mellom barn og velge bort livsviktige tiltak – ikke alle kan få den hjelpen de trenger, men mindre hver og en gir litt mer.

I 2012 fikk UNICEF inn under halvparten av det vi ba om. Til tross for at grusomme bilder fra Syria strømmer ut av TV-apparatene, til tross for hjerteskjærende beretninger om barn på flukt fra land som Mali og Kongo, mangler UNICEF fortsatt mye for å gi barna i disse landene den hjelpen de trenger.

Med mange donorland i økonomisk krise kan 2013 bli et utfordrende år for UNICEF. Det er barna som betaler prisen. Vi er avhengige av at privatpersoner og næringslivet, i tillegg til regjeringene, gir sin støtte til barna i nød. 

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Skolegang og beskyttelse kan redde en hel generasjon

2 års-rapport: Syrias tapte generasjon

UNICEF ber om 14 milliarder kroner for å hjelpe 59 millioner barn med nødhjelp

Unicef