Haiti 5 år etter jordskjelvet: Mange fremskritt, store utfordringer

  • haiti.jente_.jpg

    Haiti  5 år etter
    Haiti 5 år etter: "Det er akkurat som jeg fortsatt kan føle skjelvet", sier denne jenta i et av de nabolagene i Port-au-Prince, som ble hardest rammet. Bestemoren døde og hennes yngre søster fikk en alvorlig ryggskade på grunn av jordskjelvet.

Det er i dag fem år siden jordskjelvet rammet Haiti. Det har skjedd mange fremskritt, men utfordringene er fortsatt store. 80 000 mennesker i Haiti er fortsatt hjemløse og befinner seg i interne flyktningleirer rundt i landet. Og siden jordskjelvet 12.januar 2010 er 700 000 innbyggere rammet av kolera. 8900 av disse har mistet livet på grunn av epidemien

Tørke og to tropiske stormer i 2012 førte til ytterligere ødeleggelser, som spesielt gikk utover matproduksjonen og fiskerinæringen i landet.

- Men man har også kommet et godt stykke på vei i gjenoppbyggingen av på Haiti. Når det gjelder barnas situasjon er mye til og med blitt bedre enn før jordskjelvet, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

Nasjonal og internasjonal innsats har gitt positive resultater. I dag går 8 av 10 barn i barneskolealder på skole. Før jordskjelvet gikk bare halvparten av barna i denne aldersgruppen på skole. Barnedødeligheten i landet er lavere enn før jordskjelvet. Antallet småbarn rammet av akutt underernæring er halvert fra 10 prosent til 5 prosent.

Rettstilstanden for beskyttelse av barn er også styrket. Blant annet er det nå færre barn som blir utnyttet i menneskehandel. Etter jordskjelvet rettet UNICEF i samarbeid med myndighetene større søkelys på brudd på barns rettigheter.

- Tidligere fantes det for eksempel mange barnehjem som var skalkeskjul for grov utnyttelse og salg av barn. Nå er lovverket skjerpet og har politiet blitt trenet opp til å gjennomføre jevnlige kontroller, sier Apeland.

Sammenligner med gjenoppbyggingen etter tsunamien
I romjulen var det 10 år siden tsunamien rammet store områder, blant andre Banda Aceh i Indonesia, der det har vært en svært vellykket gjenoppbygging. Haiti ser ikke så langt ut til å oppnå nå det samme.

- Her må vi huske på at Haiti allerede før jordskjelvet var et av de fattigste landene i verden, det desidert minst utviklede på den vestlige halvkule. Haiti hadde, og har fremdeles ikke, de samme sterke nasjonale institusjonene og lokalsamfunn som flere av landene i Asia har. Likevel ser vi at det går sakte men sikkert framover der også.

I følge UNICEF er den store utfordringen nå å holde trykket oppe og støtte Haitis kamp for en bedre fremtid, slik at UNICEF i samarbeid med myndighetene og andre FN-organisasjoner i landet kan fortsette å møte de humanitære behovene til de mest sårbare barna og kvinnene på Haiti i 2015.

- Det hører med til historien at giverviljen verden over var større etter tsunamien enn etter jordskjelvet som rammet Haiti. Vi håper både privatpersoner og donorland igjen vil rette fokus mot de som fortsatt er hjemløse, rammet av sykdom eller lever under vanskelige kår på Haiti, sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

UNICEF trenger cirka 200 millioner kroner til helsearbeid, vaksinasjonsprogrammer, utdanning og beskyttelse av barn på Haiti i 2015. Mye av innsatsen handler om å bygge/styrke den lokale kompetansen på disse områdene.

 

NOEN FAKTA:

  • Ett av fire barn (25 prosent) utenfor byene lider av ”stunting”, under- og feilernæring som rammer fysisk og kognitiv utvikling
  • 88 av 1000 fødte dør før fylte fem år, en barnedødelighet på nesten 9 prosent
  • 51 prosent av befolkningen utenfor byene har ikke tilgang til rent drikkevann, 80 prosent av dem har fortsatt dårlige sanitærforhold
  • Bare seks prosent av befolkningen som helhet har tilgang til et sted å vaske hendene, noe som er viktig for å forebygge kolera og andre smittsomme sykdommer
 

 

Merete er kommunikasjonsdirektør i UNICEF Norge. Hun har tidligere vært aktiv som lokalpolitiker og blant annet vært byråd for byutvikling i Oslo. Hun er utdannet journalist fra Norsk Journalisthøgskole.

Volden i Syria rammer barna hardest

Ett år siden hungersnøden på Afrikas Horn

SMS i kampen mot AIDS

Unicef