Seieren over det umulige

  • uni167411.jpg

    Skolejenter i Pakistan
    Disse jentene i Pakistan vet hva de vil. De vil ha utdanning. Og Malala er deres store forbilde. Unicef gratulerer Malala og Sathyarti med fredsprisen - barnas pris!

UNICEF gratulererer årets flotte  fredsprisvinnere, som har en sterk link til Barnekonvensjonen og kampen for barns rettigheter. Her deler Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge, sine tanker på denne store dagen. 

For 25 år siden ble Berlinmuren revet i løpet av en natt. En natt som endret verdenshistorien. I 1989 bygget verdens ledere også en mur – en grunnmur som skulle beskytte barn mot overgrep og sikre deres rettigheter. Barnekonvensjonen så dagens lys. Samme år stiftet en inder ved navn Kailash Satyarthi Den sørasiatiske alliansen mot barneslaveri.

Barnekonvensjonen gir alle barn rett til å overleve og utvikle seg. Det vil si at alle barn skal sikres en god helse, skolegang og retten til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem. Få hadde trodd at det var mulig å etablere en egen FN-lov for barna. I dag er Barnekonvensjonen den mest tilsluttede av alle menneskerettighetskonvensjoner med i alt 194 staters tilslutning. Alle land i verden bortsett fra USA, Somalia og Sør Sudan har ratifisert konvensjonen.  

I et historisk perspektiv mener jeg at Barnekonvensjonen vil bli stående som en viktigere begivenhet enn Berlinmurens fall.

Barnekonvensjonen er en av de viktigste grunnsteinen i den fantastiske fremgangen verden har oppnådd : Vi har halvert barnedødeligheten, vi har halvert antall barn som blir utsatt for grovt barnearbeid.  Vi har sørget for at 9 av 10 barn begynner på  skole og at mange dødelige barnesykdommer er i ferd med å utryddes.

Barnekonvensjonen er en beskyttende mur som har vokst seg høyere, i positiv forstand, og verden har blitt bedre for de fleste barn.  Barnekonvensjonen var en drøm som er blitt til virkelighet. Barnekonvensjonen har gitt oss mot til å sprenge flere grenser og drømme videre om en bedre fremtid.

De fantastiske fremskrittene for verdens barn er resultat både av en felles dugnad og innsatsen til ekstraordinære enkeltpersoner.

I tillegg til den konkrete innsatsen for å redde flere tusen barn fra barnearbeidets jernlenker, har arbeidet til Kailash Satyarthi gitt gjenklang i oppfølgingen av Barnekonvensjonen, og da særlig konvensjonen mot skadelig barnearbeid, som Den internasjonale arbeiderorganisasjonen (ILO) har gått i bresjen for.

En pakistansk jente ved navn Malala er en annen. Som ung jente fikk hun kjennskap til Barnekonvensjonens artikkel 28, som sier at ALLE barn har rett til skole og utdanning. Med Barnekonvensjon i hånden har hun kjempet en heroisk kamp for jenters rett til utdanning.

Malala er oppkalt etter afghanernes ”Jeanne D’Arc”, Malalai fra Maiwand. Malalai var som 18-åring med på å lede felttoget som vant over britene i 1880. 17-årige Malala leder jentenes felttog for utdanning. Mens Malalai ble drept av britene, overlevde Malala angrepet fra fundamentalistene i Taliban. I FN har Malala sagt at et barn, en lærer, en bok og en penn kan endre verden. Det er hun selv et eksempel på.

For å nå hvert enkelt barn er forkjempere som Kailash og Malala helt avgjørende. De får fredsprisen for for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse. Derfor kaller vi i UNICEF prisen for barnas fredspris.

Men selv om vi har tatt mange skritt i riktig retning, er det for tidlig å sprette sjampanjebrusen ennå: Vi har fortsatt en lang marsj foran oss. Vi kan ikke gi oss før hvert enkelt barn i verden har forholdene lagt til rette for å overleve og utvikle seg. Det er et moralsk imperativ. Men det er også et økonomisk imperativ ; uten velutviklede barn, får vi færre velutdannede voksne til å bygge våre samfunn videre.
 

La oss håpe at Kailash og Malala vil fortsette å lede an i den globale marsjen for at alle barn skal få det bedre. Men de klarer det ikke alene. Hver og en av oss har et ansvar for å bidra, enten det er mye eller lite. Vi må spørre oss selv:  Hva kan jeg gjøre ? Hvordan kan jeg bidra til at verden marsjerer et skritt eller to til i riktig retning? Hvis alle bidrar, kan vi seire over det umulige.

 

 

 

 

- Bøker og blyanter er våre sterkeste våpen

Jeg gråt da Dina fortalte om sitt liv. Barn skal ikke ha det sånn.

Hva er barnets beste?

Unicef