H.M.K om Den ene


Vårt aller største ansvar gjelder barna, sa kong Harald i sin nyttårstale, og understreket at det å være Den ene ikke bare handler om ansvar og moralske forpliktelser, men også det å vokse som mennesker.

Kong Harald  snakket på vegne av alle barn som har det vondt i Norge, da han gjorde et poeng av at Den ene kan være helt avgjørende i barns liv.

Fra  Kongens nyttårstale:

”Også dette året har vi blitt opprørt over historier om barn som har det vondt fordi voksne ikke klarer å ta vare på dem. Dette er oversette barn. Selv i Norge blir barn født inn i svært forskjellige forhold. Akkurat dét er vanskelig å påvirke. Men det vi kan gjøre noe med, er å gi dem likere muligheter. Av og til er den ene helt avgjørende i et barns liv:

En lærer, en nabo, en fotballtrener, en helsesøster.

Vi kan alle være den ene. Vi må tørre å bry oss – og heller tåle å bli beskyldt for å blande oss. Mange av dem som i dag sliter med rusproblemer har opplevd å bli oversett eller misbrukt som barn. Skolen kan være en livsviktig instans på veien. Derfor er det alvorlig når unge ikke fullfører skolegangen. Da mister de både sikkerhetsnett og fremtidsmuligheter – og blir dermed ekstra sårbare. Vi må gi barn og unge trygghet så de kan vokse opp med tro på seg selv.

Vil vi vokse som mennesker, må vi bry oss utover våre egne nære anliggender.”

”Vi er svært takknemmelig for at  kong Harald  benytter sin flotte og sterke stemme til å sette søkelys på at alle voksne kan og bør handle når barn i nærmiljøet har det tøft. Gledelig er det også at arbeidet med Den ene, med nye midler fra Gjensidigestiftelsen, kan fortsette med full tyngde i årene som kommer. UNICEF Norge skal fortsette å inspirere voksne til å se, bry seg om og inkludere sårbare barn i sin hverdag”, sier Anita Daae, kommunikasjonssjef i UNICEF Norge

Vårt ønske for det nye året er at alle barn og unge som trenger det, får en voksen venn.  Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene.

Her kan du se og høre kongens nyttårstale i sin helhet.