Årets viktigste julekalender

Årets viktigste julekalender
”I julen er det mange barn i Norge som opplever at det vanskelige blir enda vanskeligere. Vi håper du vil benytte førjulstiden til å gjøre en ekstra innsats for ett av disse barna”, sier generalsekretær Bernt G.Apeland.

Julen er for mange barn en ekstra vanskelig tid. Fattigdom, rus, ensomhet, vold, sykdom i hjemmet eller det å vokse opp med minoritetsbakgrunn, er alle eksempler på utfordringer som gjør barn sårbare, og som kan bidra til å gjøre hverdagen ekstra vanskelig. Julens fokus på fellesskap og feiring, kan bidra til å forsterke de problemene barn allerede står i og følelsen av å falle utenfor fellesskapet.  

Én som bryr seg kan være nok

UNICEF ønsker å inspirere voksne til å engasjere seg og ta et spesielt ansvar for barn i sitt nærmiljø i desember. Derfor har vi laget en annerledes digital julekalender. Kalenderen har 31 luker for å minne om at julen fortsetter også etter at pakkene er åpnet og ribba spist opp. Hver luke innholder en inspirerende, morsom eller alvorlig påminnelse om betydningen av trygge, inkluderende voksne for sårbare barn, spesielt i julen.   
Kjente og ukjente personer viser gjennom personlige bidrag at det ofte ikke er mye som skal til for å skape et kjærkomment pusterom for barn som strever. Flere av lukene gir konkrete eksempler på hvordan man kan være Den ene som utgjør en positiv forskjell.   Lukene kan brukes som grunnlag for faglig refleksjon for ansatte som jobber med barn. Det viktigste er likevel å gi deg - som medmenneske - et pusterom og en anledning til å tenke over hva du selv kan bidra med og hvor viktig du er.

Årets viktigste kalender

Fra 30.november finner du kalenderen på Den Ene Hver dag i desember åpnes en luke på  Facebook-siden Den ene og på Twitter: @Ensombryrseg.

Vi håper du vil være med å spre lukene i ditt nettverk, slik at flere voksne forstår hvor lite som skal til for å skape gode juleminner for barn som strever i hverdagen.”Svømmehallen var alltid åpen, husker jeg. Det er sikkert ikke sant, men det er slik det var. Julaften også. Arne hadde sikkert familie, men de kan aldri ha sett ham. Han var badevakt 365 dager i året. På julaften også. Selvsagt var han ikke det, men når jeg tenker tilbake på min første jul i Tromsø er det Arne og bassenget hans jeg husker.”   Anne Holt, forfatter

 

”Da jeg vokste opp med en gærn stefar, var det aldri noe klemming hjemme, bortsett fra på julaften, da. Da ble vi tvunget til å klemme han fyren for gaven vi fikk” Kenneth Holt, Foredragsholder og   rapper i Tonna Brix.

 

Unicef