Barnevennlige kommuner

Kongsbergregionen samarbeidet i 2016-2017 med UNICEF Norge om en kartlegging blant kommunenes brukere med mål om å gi alle barn i regionen en god barndom der de får det de har rett til ifølge FNs barnekonvensjon. Rollag kommune valgte å videreføre samarbeidet i årene som fulgte.

Kongsbergregionens sju kommuner; Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, Hjartdal og Notodden, gjennomførte i 2016-2017 en anonym kartlegging blant voksne og barn om hva de mente om oppvekstmiljøet der de bor. Dataene fra hver kommune ble brukt av kommuneadministrasjonen og UNICEF Norge som en hjelp til å analysere og definere satsingsområder for et bedre oppvekstmiljø for barn.

Rollag ble Norges første Barnevennlige kommune

Rollag kommune ønsket å videreføre samarbeidet med UNICEF Norge med mål om å bli Norges første Barnevennlige kommune og en del av UNICEFs internasjonale «Child Friendly Cities Initiative» (CFCI). CFCI består av flere tusen barnevennlige byer og kommuner over hele verden. En barnevennlig kommune arbeider langsiktig, bevisst og systematisk med å implementere FNs barnekonvensjon i all sin virksomhet, og legger vekt på barn og unges medvirkning.

Det har vært jevnlig kontakt mellom UNICEF Norge og kommunens koordinator. Blant annet deltok ordføreren på UNICEFs internasjonale toppmøte for Child Friendly Cities i oktober 2019. Skolens ledelse var representert på UNICEF Norges workshop om UNICEF Rettighetsskoler høsten 2019, og
kartleggingen blant kommunens brukere (voksne og barn), egenanalysen og rapportering med anbefalinger fra UNICEF Norge ble gjentatt. Det ble opprettet et ungdomsråd som skal konsulteres i alle saker som angår barn og unge, og kommunen ble anerkjent som Barnevennlig kommune. Det formelle samarbeidet mellom UNICEF Norge og Rollag kommune ble avsluttet ved årsskiftet 2020/2021.

Fagansvarlig skole og barnehage Ellen Sandøe i UNICEF Norge

For ytterligere informasjon kontakt:

Fagansvarlig, skole/barnehage, Ellen Sandøe i UNICEF Norge på telefon eller e-post.