Barn rammes hardest

Både i krig og ved naturkatastrofer er barn spesielt utsatt for sykdommer, underernæring, vold og utnytting.

Det er avgjørende at nødvendig hjelp kommer raskt.

UNICEF har 70 års erfaring med jordskjelv, tsunamier, orkaner, flommer, sult, krig og konflikt. Vi vet hvilken hjelp som trengs og kjenner de lokale forholdene.

Vi legger stor vekt på innovasjon, og vi tar stadig i bruk nytt og moderne utstyr, og utvikler bedre systemer og metoder for hjelpearbeidet.

Innsatsen nytter, men det koster. Vi trenger din hjelp for å føre arbeidet videre.

Emilia Vilelas skole ble ødelagt som følge av et jordskjelv. UNICEF sørget for midlertidige skoler for over 13 000 barn i Coaque, Ecuador. UNICEF/UN059598/Arcos
500 millioner
Klimaendring er en pågående-katastrofe. 500 millioner barn bor i områder med ekstremt høy risiko for flom.

Når katastrofen rammer, er UNICEF på plass

Vi sørger for at nødvendig nødhjelp kommer på plass så raskt og effektivt som mulig. Vi er til stede med personell og utstyr, rent vann og sanitære løsninger for å forbedre helseforholdene. De nødlidende  får husly, ernæring, psykososial støtte, skolegang og informasjon om smittsomme sykdommer så raskt som mulig. Barn som har kommet bort fra sine familier får hjelp til å finne dem igjen. Vi tilbyr også hygieneartikler som bind og såpe, bleier og barberhøvler.

UNICEF er på plass før, under og etter en katastrofe. Våre lokalkunnskaper gjør det mulig å handle raskt når en katastrofe inntreffer. I spesielt utsatte områder har vi også forhåndslagret nødhjelp vi vet vi vil trenge, slik at vi ikke må vente på forsyninger utenfra for å komme i gang med nødhjelpsarbeidet. 

I humanitære kriser er det mange barn som dør av sykdommer det er relativt enkelt å forebygge og behandle, for eksempel meslinger, diaré og luftveisinfeksjoner. Forebyggende arbeid som vaksiner, er derfor en integrert del av innsatsen.

UNICEF-arbeidere bærer medisinsk utstyr inn i et helikopter.
Menn laster medisiner ombord i et FN-helikopter på Haiti. Forsyningene skal til et område som er rammet av et alvorlig kolera-utbrudd. UNICEF/UNI98881/Dormino
344
I 2016 stilte UNICEF opp i 344 katastrofer i 108 land. 125 millioner mennesker trengte nødhjelp.

Vi sikrer grunnleggende behov

Fra vårt sentrale nødhjelpslager i København, leverer vi nødhjelpsartikler til kriser over hele verden. Lageret er robotstyrt og helautomatisert og bemannes med kun et fåtall mennesker.

Hver dag kjøres det ut artikler til hele verden. Takket være fokus på effektivitet og innovative løsninger, kan vi nå enda lenger og enda raskere med livreddende nødhjelp.

Vårt hovedlager for nødhjelp i København er helautomatisert.
Etter tyfonen Haiyan var folk redde og traumatisert. Nå føler jeg meg glad ... ikke som før.
MARIA, 14, FILIPPINENE.
Støtt arbeidet vårt for alle verdens barn

Aktuelt UNICEF Norge

Den verdenskjente norske dansegruppa er blitt utnevnt som amassadører på grunn av sitt engasjement for ungdom.

UNICEF-ambassadør Penelope Lea var på plass under årets Klimatoppmøte i Madrid. Her sto hun på flere store scener for å fremme...

Unicef