Elevundersøkelsen: Mer fokus på forebygging

Skal vi komme nærmere målet om å redusere mobbing, må flere krefter settes inn på forebygging

Elevundersøkelsen 2017 viser at mobbesituasjonen i norske skoler i all hovedsak er uendret fra året før. 6,6 prosent av elevene svarer i undersøkelsen at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er 0,3 prosentpoeng høyere enn året før.

Les mer

Advarsel: Svindel

UNICEF Norge advarer mot svindelforsøk og ber forbrukere være på vakt. 

UNICEF Norge er blitt gjort oppmerksom på at noen gjør forsøk på å svindle til seg penger ved å bruke UNICEFs navn og logo. Brukerne har fått sms om at deres Spotify abonnement har utløpt og ber brukerne klikke på en link for å fornye det. Da kommer de til en falsk donasjonsside, slik bildet viser. De som har gitt penger blir så overført til en ny side hvor de blir spurt om å spille lotto.

UNICEF Norge forsøker nå å finne ut hvordan dette kan stanses og varsler at forholdet blir politianmeldt.

Les mer

10 av 12 prioriterer bort overgrep mot barn

Ti av tolv politidistrikt har ikke nok ressurser til å avhøre barn som er utsatt for vold og overgrep. Den manglende prioriteringen kan føre til nye overgrep, sier UNICEF.

Les mer

11 millioner barn i Jemen trenger hjelp

Hvert tiende minutt dør et barn av sykdommer som kunne vært unngått.

Les mer

Norge tar over presidentskapet i UNICEF

Norge har tatt over presidentskapet i UNICEFs internasjonale styre.

Les mer

Sider

Unicef