For lærere og barnehagelærere

Aftenposten Junior og UNICEF Norge inviterer alle 5.-7.klasser til å være med på «Trygg læring». Bidra med tekster, bilder og tegninger til spesialutgave av avisen på Verdens barnedag, 20. november!

Her finner du materiell og opplegg rundt viktige temaer i tilknytning til FNs barnekonvensjon. Oppleggene imøtekommer målsettinger i Kunnskapsløftet og rammeplanen for barnehager.
Du kan også bestille plakater, hefter, DVD’er med mer fra vår nettbutikk.

TRYGG LÆRING

I høst inviterer UNICEF Norge i samarbeid med Aftenposten Junior alle 5.-7.klasser i landet til å være med på undervisningsopplegget "Trygg læring". Det fokuserer på elevengasjement i arbeidet med et tryggere oppvekstmiljø for alle på skole og i lokalsamfunn. Elevene jobber bl.a. med spørsmålene Hva kan klassene gjøre for at flere barn på skolen får en tryggere skolehverdag? / Hvordan kan lokalmiljøet deres bli enda mer barnevennlig? / Hvilke råd har barn i Norge til politikerne og andre voksne? Klassene utfordres til å sende inn tekster, bilder og tegninger fra arbeidet til Aftenposten Juniors spesialutgave på Verdens barnedag, 20.november. (Innsendingsfrist 10.oktober) Det blir en avis av barn for barn og voksne. Du finner undervisningsopplegget her.

HVA ER VERDENS BARNEDAG?

FNs internasjonale barnedag ble etablert i 1954 og feires hvert år 20. november for å promotere internasjonalt samvær, bevissthet blant barn over hele verden, og å forbedre barns velferd. 

20. november er en viktig dato. Det er datoen da FNs generalforsamling vedtok Erklæringen om Barns Rettigheter i 1959. Det er også datoen i 1989 da FNs generalforsamling vedtok Barnekonvensjonen, som ble signert av 20 land året etter. I 2003 ble konvensjonen en del av norsk lov. 

Mødre og fedre, lærere, sykepleiere og leger, statsledere og samfunnsaktivister, religiøse og eldre, næringslivstopper og media så vel som unge mennesker og barna selv kan spille en viktig rolle i å gjøre verdens barnedag relevant for sine samfunn, nærmiljø og land. 

Verdens barnedag gir oss muligheten til å være inspirerende talsmenn, for å promotere og feire barns rettigheter, og overføre disse til samtaler og handlinger som vil bygge en bedre verden for barn. 

UNDERVISNINGSMATERIELL

UNICEF har utarbeidet et verktøy for "Child Rights Education" (CRE) i barnehage og grunnskole. Her finner du en kort presentasjon av dokumentet og her kan du lese hele dokumentet.

Unicef

FNs barnekonvensjon

Opplegg om barns rettigheter for skole og barnehage.

FN-dag/ internasjonal uke

Her finner du opplegg og materiell om flere internasjonale temaer.

Bilde av spill

UNICEF-runden!

UNICEF-runden: Morsom, meningsfull solidaritetsaksjon for en av skolens utedager.

Bilde av spill

Foreldremøte

Her kan du finne materiell for lærere og foreldre i forbindelse med barnehagens og skolens foreldremøter

Bilde av spill

Læringsmiljø

Verktøy til skolens fadderordning og filmer med kjente situasjoner fra "Klasse 6B"

Kontakt oss

Kontakt UNICEF Norges fagansvarlige for barn og unge, Ellen Sandøe, hvis du har spørsmål!