Mange barn lider av krig, konflikt, fattigdom, mangel på helsehjelp og utdanning. Mange av disse utfordringene får lite oppmerksomhet.

Derfor er det viktig at unicef har penger som kan brukes der behovene er størst, uansett om media rapporterer fra stedet.

Din gave gjør det mulig for unicef å kjempe for hvert barn i over 190 land. 

Derfor støtter vi UNICEF
Ambassadører og støttespillere

"I believe all children deserve the chance to make something of their lives."

- Serena Williams

"UNICEF does not simply provide people with the humanitarian aid, but also elaborates on the tools to solve problems and improve the life of children and women"

- Orlando Bloom

Unicef